Søren Kierkegaard fylder 200 år

Søndag den 5. maj ville Søren Kierkegaard være fyldt 200 år. Markeringen af Danmarks nationalfilosof Søren Kierkegaard er allerede i fuld gang i hele verden og fortsætter frem til november med en lang række aktiviteter og begivenheder inden for både kultur, forskning, undervisning og medier.

200-års dagen markeres blandt andet med en ekstraordinær festgudstjeneste i Vor Frue Kirke i Kierkegaards hjemby, København. Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe deltager i gudstjenesten, der forestås af Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen. Efterfølgende vil dronningen overvære overdragelsen af de netop udgivne Søren Kierkegaards Skrifter til Københavns Universitet. 

Festlighederne den 5. maj markerer den officielle begyndelse af Kierkegaard 2013, hvor Kierkegaards tanker deles og præsenteres for alle interesserede i både Danmark og i udlandet. 

Markeringen løber frem til Kierkegaards dødsdag den 11. november og rummer en lang række aktiviteter og begivenheder inden for både kultur, forskning, undervisning og medier. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

"Kierkegaard er en af Danmarks helt store personligheder – både som filosof, forfatter og kulturelt ikon. Jeg er derfor glad for, at så mange forskellige aktører bidrager til at fejre ham i anledningen af 200-års fødselsdagen – både på dagen og i hele 2013. Programmet for alle de mange Kierkegaardaktiviteter, som finder sted i 2013, er alsidigt og inspirerende, og der er brugt mange kræfter fra mange forskellige samarbejdspartnere på at iværksætte alle disse arrangementer. Ikke mindst har programrådet for Kierkegaard 2013 og Golden Days, som har taget sekretariatsopgaven på sig, gjort en stor indsats. Men også de mange forfattere, debattører, forlag og medier har præget det offentlige rum i forbindelse med fejringen af Kierkegaard." Og hun fortsætter:

"Jeg vil også gerne fremhæve det kæmpe arbejde, der er lagt i udgivelsen af Søren Kierkegaards Skrifter, hvoraf de sidste udkom i februar. Jeg håber og tror, at rigtig mange danskere i år benytter muligheden for igennem medier, publikationer, udstillinger og arrangementer at stifte bekendtskab med Kierkegaard, debattere hans betydning og ikke mindst læse eller genlæse hans værker."

Et alsidigt program

Det koordinerende arbejde i forbindelse med fejringen af 200-året for Kierkegaards fødsel varetages af Programrådet for Kierkegaard 2013. 

Se nogle af de mange aktiviteter i programmet på programrådets hjemmeside 
Programrådet består af blandt andre af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Søren Kierkegaard Forskningscenteret på Københavns Universitet og Golden Days