Spørgsmål og svar fra forhandlingerne om indgåelse af medieaftalen

Ministeriet har i foråret 2018 besvaret en række spørgsmål fra medieordførerne i forbindelse med indgåelsen af medieaftalen for 2019-2023.

Kulturministeriet har besluttet – som led i et ønske om åbenhed omkring den politiske beslutningsproces i forbindelse med indgåelsen af medieaftalen for 2019 – 2023 af 29. juni 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti – at offentliggøre de spørgsmål, der blev stillet af de mediepolitiske ordførere for partierne i Folketinget i forbindelse med forhandlingerne, og ministeriets svar på disse spørgsmål på ministeriets hjemmeside.

Enkelte af svarene indeholder fortrolige oplysninger. Disse oplysninger er overstreget/udeladt i de versioner, der er offentliggjort.

En række af spørgsmålene – om henholdsvis Aftalen af 16. marts 2018 om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen og om privatisering af TV 2 DANMARK - er samtidig stillet som spørgsmål af Folketingets Kulturudvalg. For så vidt angår svar på disse spørgsmål henvises til Folketingets hjemmeside.