Stærk aftale om mediernes fremtid

Efter nattens lange forhandlinger har regeringen indgået en historisk medieaftale med Dansk Folkeparti. Aftalen tager udgangspunkt i regeringens medieudspil ”Kvalitet, klarhed og konkurrence” og sikrer fornyelse og fortsat høj kvalitet i dansk radio og fjernsyn i fremtidens mediebillede.

 

Kulturminister Brian Mikkelsen er meget tilfreds med aftalen og det gode forhandlingsforløb, hvor han har lyttet til forslag og ønsker fra alle partier. Han betegner aftalen som ”bredt funderet med de nye elementer - meget fremtidsorienteret”:

”Det her er en historisk medieaftale, der sikrer fortsat gode programmer i dansk radio og fjernsyn i fremtidens mediebillede. Jeg er meget glad for indholdet i den nye aftale, som baserer sig på både kvalitet og konkurrence, ” udtaler kulturministeren.

Den endelige aftale følger hovedlinierne i regeringens medieudspil - og er fornyet og præciseret på visse punkter i overensstemmelse med regeringens ønsker:

Privatisering af TV 2 med en række public service-forpligtelser og krav. Regeringen har indarbejdet en tilbagekøbsklausul og ret til selv at vælge en køber.

Udlægning af 21 % af DR’s produktion til uafhængige producenter. Beregningsgrundlaget er DR’s udgifter til programformål - fratrukket nyheder og sport.

Fastfrysning af licensen i faste priser samt nedsættelse af licensen med 140 kr. om året ved salg af TV 2. Beløbet skal ses i forhold til tidligere plan om højere licens.

Brud på DR’s monopol på landsdækkende radio og udbud af to nye radiokanaler.

Styrkelse af kommercielt lokal-tv og opretholdelse af støtten til græsrods-tv.

Ansvarsfuld liberalisering af reklamereglerne. Fortsat forbud mod reklameafbrydelser i alle programmer undtagen sportsudsendelser.

Ny sammensætning af DR’s bestyrelse, hvor 6 medlemmer udpeges af Folketinget, tre medlemmer udpeges af kulturministeren og én af medarbejderne.

Digitalisering af det jordbaserede tv-sendenet med adgang for alle danskere.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jakob Høyer 3392 3598
Kontorchef Lars M. Banke 3392 9810