Stærkere håndhævelse af de internationale antidoping-regler træder i kraft

Nye regler om stærkere håndhævelse af de internationale antidoping-regler træder i kraft d. 1. april 2018. De nye regler sikrer stærkere håndhævelse af reglerne og giver Det Internationale Antidoping-Agentur kompetence til at udstede sanktioner til organisationer og lande, der ikke lever op til reglerne.

Kulturminister Mette Bock siger:

”I dag hæver vi barren i kampen mod doping, når en styrket håndhævelse af de internationale antidoping-regler træder kraft: Fra i dag er det ikke op til IOC, men op til Det Internationale Antidoping-Agentur (WADA) at udelukke lande og organisationer, der ikke lever op til reglerne. Det styrker WADA’s muligheder for at håndhæve reglerne. Det er en god dag for kampen mod doping!”

Baggrund

De nye regler omfatter alle, der har tilsluttet sig kodekset, herunder Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Den Internationale Paralympiske Komite (IPC), de internationale idrætsforbund, de nationale olympiske komitéer og de nationale antidoping-myndigheder. 

Med reglerne indføres en række sanktioner for idrætsorganisationer og landes manglende efterlevelse af de internationale antidoping-regler. Det betyder, at paletten af sanktioner udvides, således at sanktionerne i højere grad står mål med overtrædelsen.

Det vil det fremadrettet være WADA, der får kompetencen til at udstede sanktionerne frem for IOC og de internationale idrætsforbund, herunder at:

  • Fratage organisationer deres adgang til økonomiske bidrag fra den olympiske bevægelse.
  • Udstede bøder.
  • Fratage organisationers repræsentanters valgbarhed til poster i idrætten og WADA.
  • I helt grelle tilfælde beslutte, at lande ikke kan være værter for eller deltage i internationale idrætsbegivenheder som fx EM, VM og OL.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16