Staten øger sit tilskud til AROS - Aarhus Kunstmuseum

Kulturministeriet forøger fra 2007 den årlige driftsbevilling til ARoS – Aarhus Kunstmuseum med 1,5 mio. kr.

Således at det hidtidige statslige bidrag til finansieringen af driften af den nye museumsbygning stiger til 9,5 mio. kr. Desuden overtager staten fra den 1. januar 2007 også det amtslige bidrag på 4,9 mio. kr., således at det samlede statslige bidrag til museet fra årsskiftet stiger til 14,4 mio. kr.
 
I april 2004 blev den nye museumsbygning til ARoS – Aarhus Kunstmuseum indviet. Det nye museum er en stor succes: der er en stor publikumstilstrømning, og museet leverer kunstformidling på et højt internationalt niveau.
 
Samtidig viste erfaringerne fra det første års drift, at bl.a. grundet det høje besøgstal var udgifterne til driften af den nye bygning større end det budgetterede. Århus Kommune, Kulturministeriet og Århus Amt besluttede derfor at give et samlet ekstraordinært tilskud i 2006 på 3 mio. kr. finansieret med 1 mio. kr. fra hver af parterne. Parterne besluttede samtidig at iværksætte en analyse i 2006 af behovet for en permanent forøgelse af driftstilskuddet.
 
Analysen er gennemført. På baggrund af analysen har kulturministeren besluttet, at forøge det statslige tilskud til ARoS – Aarhus Kunstmuseum med 1,5 mio. kr. årligt. Kulturministeriet forudsætter herved, at det lokale tilskud til ARoS – Aarhus Kunstmuseum ligeledes forøges.
 
Brian Mikkelsen udtaler: ”Genåbningen i 2004 af ARoS – Aarhus Kunstmuseum var en milepæl i kunstformidlingen i Danmark. Museet har vist, at det har høje ambitioner, og at det har potentialet til at indfri dem. Derfor er jeg glad for, at staten nu er med til at sikre, at museets driftssituation forbedres, så vi også uden for hovedstaden kan se frem til kunstformidling i høj klasse.”.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598