Staten vandt Sky-sagen i retten

Københavns byret har i dag afsagt dom i sagen mellem Radio- og tv-nævnet og Sky Radio A/S om det økonomiske mellemværende mellem Radio- og tv-nævnet og Sky Radio A/S.

Byretten har dømt Sky Radio til betale ca. 210 mio. kr med tillæg af renter til Radio- og tv-nævnet og frifundet nævnet for et krav fra Sky Radio A/S om betaling af ca. 247 mio. kr.
 
Byretten har ikke fundet grundlaget for auktionen over den femte FM-kanal for mangelfuldt eller oplysningen i udbudsmaterialet om en teoretisk befolkningsmæssig dækning på 78 % for fejlagtig. Byretten har på dette grundlag dømt Sky Radio A/S til at betale koncessionsfgift i den resterende del af koncessionsperioden.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg kan kun udtrykke min glæde over, at Staten har fået medhold i sagen. Jeg læser dommen som en fuldstændig frifindelse af Radio- og tv-nævnet og tager dommen til efterretning. Sky Radio A/S har tilsyneladende besluttet sig for at anke sagen til Øster Landsret. Den beslutning tager jeg med sindsro til efterretning.”

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98