Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet får museumsråd

Med bred politisk tilslutning etablerer Bertel Haarder nye rådgivende organer på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. Det er muligt at indstille kandidater til de nye museumsråd.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst har den nøglerolle at formidle vores fælles kulturelle referenceramme i en tid, hvor der bliver flere og flere tilbud. Samtidig har vi nu givet museerne mulighed for igen at tjene deres egne penge til at skabe bedre tilbud. Det er en udfordring og en mulighed, som museerne skal håndtere optimalt. Derfor etablerer jeg nu et museumsråd for hvert af de to museer, der skal hjælpe museerne med at tænke nyt og prioritere skarpt.”

Mikkel Bogh, direktør på Statens Museums for Kunst, siger:

”Museumsrådet skal bl.a. rådgive museets direktion i det strategiske arbejde med at udvikle museet. Vi får på den måde knyttet en række kvalificerede og erfarne personer tættere til museet, og jeg ser fine muligheder i, at vi får flere øjne på vores arbejde.” 

Per Kristian Madsen, direktør for Nationalmuseet, siger: 

”Med et museumsråd kan vi trække på en række kompetente personers viden og indsigt. På den måde skal de være med til at udvikle Nationalmuseets forskning, formidling og forretning til gavn for både museets virksomhed og publikums oplevelse af kulturarven og historien, ligesom vi får en gruppe ambassadører for Nationalmuseet og dets placering i den folkelige formidling.”

Om museumsråd: 

Som opfølgning på den seneste ændring af museumsloven har kulturministeren drøftet med partierne, hvorledes der hensigtsmæssigt kan indføres rådgivende organer på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Der er nu politisk enighed om en hensigtsmæssig model, som skal sikre organisatorisk, strategisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparing m.m. 

Læs kommissoriet for Nationalmuseet
Læs kommissoriet for Statens Museum for Kunst 

Kulturministeren ønsker hjælp til udpegningen 

Med henblik på at sikre den bedst mulige sparring til museerne vil kulturministeren i forbindelse med udpegningen af rådene meget gerne høre alle gode ideer til mulige rådsmedlemmer. Ideer og begrundelser kan sendes til Kulturministeriet på museumsraad@remove-this.kum.dk indtil 1. september 2016.