Statsstøttesagen om TV 2

Europa-Kommissionen har netop truffet afgørelse i statsstøttesagen om TV 2. Afgørelsen slår fast, at TV 2 i perioden 1995-2002 har modtaget 628,2 millioner kr. i ulovlig statsstøtte i form af licens og kapitaltilførsel. Pengene skal betales tilbage til staten med renter.

 "Det er en højst overraskende afgørelse", udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

"Det store tilbagebetalingskrav gør det nødvendigt for selskabets fortsatte drift, at der skydes ny kapital ind i virksomheden. Regeringen vil derfor gå i dialog med Kommissionen for at søge en hurtig afklaring om principperne for en sådan rekapitalisering. Herefter vil vi melde ud om den videre salgsproces."

"Afgørelsen rokker ikke ved regeringens ønske om at sælge TV 2 så hurtigt som muligt. Tværtimod. Sagens udfald viser jo netop, at den blandingsfinansiering, som TV 2 har levet af, ikke er hensigtsmæssig. Et salg vil derimod have flere positive effekter: Det vil ruste stationen bedre til fremtidens mediemarked; det vil spare danskerne for licens, og det vil sikre øget kapital til at udvikle stationen for."

"TV 2 er Danmarks populæreste tv-station, og der skal ikke herske tvivl om, at regeringen fortsat mener at have en god "vare" at sælge," siger Brian Mikkelsen videre. "Jeg er selvfølgelig ikke glad for, at Kommissionen mener, TV 2 har fået ulovlig statsstøtte."

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98.
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18.