Steen Hvass chef for Kulturarvsstyrelsen

En af de mest erfarne personer i arbejdet med museer og kulturhistorie skal stå i spidsen for den nyetablerede Kulturarvsstyrelse.

 

Som direktør for den nye styrelse har kulturminister Brian Mikkelsen og regerin-gen udnævnt Steen Hvass, mag. art i forhistorisk- og europæisk arkæologi. Han kommer fra en stilling som rigsantikvar og chef for Nationalmuseet, som han de seneste seks år har været med til at modernisere og videreudvikle. Samtidig har han som tidligere kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen og tidligere museumsinspektør og leder af Vejle Museum stort kendskab til både museumsdrift og de områder, der er overført til den nye styrelse fra Miljøministeriets område.

“Jeg er overbevist om, at Steen Hvass med sine faglige og personlige egenskaber kan få de mange enheder til at fungere som en samlet styrelse. Og dermed være med til at skabe dynamik i det vigtige arbejde med vores fælles kulturarv,” siger ministeren.

Som direktør for Kulturarvsstyrelsen får Steen Hvass det øverste ansvar for at forvalte den nye museumslov og forvalte hele kulturarvsområdet, som både omfatter museumsgenstande, faste fortidsminder og fredning af bygninger. Samtidig skal han være ansvarlig for at koordinere og rådgive landets museer i den fremtidige udvikling.

Kulturarvsstyrelsen skal udføre opgaver, der tidligere er blevet varetaget af kontorer under Skov- og Naturstyrelsen, Statens Museumsnævn, Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Det Kulturhistoriske Centralregister. Styrelsen har 90 ansatte og en driftsbevilling på ca. 60 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Ny direktør i Kulturarvsstyrelsen Steen Hvass 3347 3001
Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, 3392 3370
Pressechef Jakob Høyer 3392 3598