Større tv-udbud og mere konkurrence mellem de forskellige platforme fra 2009

Partierne bag medieaftalen for 2007-2010 har indgået en aftale om hvordan udbygningen af jordbaseret, digitalt tv i Danmark skal finde sted.

I henhold til medieaftalen for 2007-2010 skal digitalt tv i Danmark udbygges ved, at der som supplement til DR’s og TV2/DANMARK’s nuværende digitale udsendelse af public service-programmer etableres en jordbaseret, digital tv-platform, som skal drives af en operatør (”gatekeeper”) på et forretningsmæssigt grundlag.
 
De mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen er i dag blevet enige om retningslinierne for udbuddet af ”gatekeeper-funktionen” og for, hvor stor del af den digitale kapacitet, der vil være til rådighed fra efteråret 2009, som skal anvendes til public service-formål.
 
Gatekeeper vil få rådighed over i alt 4 digitale sendemuligheder (”mux”) – med plads til omkring 25 tv-kanaler – med en forpligtelse til at distribuere et alsidigt udbud af programmer, herunder mindst én nabolandskanal, der kan variere fra landsdel til landsdel, samt en kanal med regionale/lokale nyhedsudsendelser, hvis en sådan eksisterer på udbudstidspunktet.
 
Et yderligere mux afsættes til public service-formål. Dette mux – som altså ikke drives af ”gate-keeper” – skal sammen med det public sevice mux, der allerede er i drift, benyttes til udsendelse af DR’s kommende børne- og historiekanal, en parlaments-tv-kanal ekstra sendetid til de regionale TV 2-virksomheder, græsrods-tv, yderligere nye DR-kanaler, alternativt udsendelse af DR i HDTV-kvalitet mv., samt de eksisterende æterbårne kanaler fra DR og TV2/DANMARK. Hvilke yderligere DR-kanaler og/eller tekniske forbedringer, der bliver tale om, besluttes i medieordførerkredsen.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er utrolig glad for, at der er enighed i medieordførerkredsen om at gå videre med at udbygge digitalt tv til glæde for de danske seere. Vi har fundet en fornuftig balance mellem hensynet til dansk public service-tv, der skal sikres de fornødne muligheder for at udvikle sine digitale tv-tilbud, hensynet til de danske seere, der via DTT-platformen skal have adgang til et bredt og varieret tilbud af både public service-tv og andet tv samt hensynet til den kommende kommercielle gatekeeper, der skal kunne drive sin virksomhed med størst mulige frihedsgrader og på et bæredygtigt økonomisk grundlag.”
 
Kulturministeriet udarbejder nu et udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnet udbud på baggrund af ovenstående, som sendes i bred høring. Det er planen, at der omkring årsskiftet kan være fundet en ”gatekeeper”, som herefter vil skulle opbygge sit landsdækkende, digitale sendenet og forberede udsendelsesvirksomheden i overensstemmelse med den udstedte tilladelse, således at der kan slukkes for analogt tv med udgangen af oktober måned 2009.
 
Se beslutningspapiret her (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98
Ellen Trane Nørby, medieordfører for Venstre, tlf: 3337 4561
Jakob Axel Nielsen, medieordfører for de konservative, 3337 4224
Poul Nødgaard, medieordfører for Dansk Folkeparti, tlf: 3337 5110
Simon Emil Ammtzøll, medieordfører for Det radikale Venstre, tlf: 3337 4717
Holger K. Nielsen, medieordfører for Socialistisk Folkeparti, tlf: 3337 4417
Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokraterne, tlf: 3337 4061