Større tv-udbud og mere konkurrence mellem de forskellige platforme fra 2009

Partierne bag medieaftalen for 2007-2010 har i dag indgået endelig aftale om udbuddet af digitalt tv i Danmark.

Digitalt tv i Danmark udbygges ved, at der som supplement til DR’s og TV2/DANMARK’s nuværende digitale udsendelse af public service-programmer etableres en jordbaseret, digital tv-platform, som fra 2009, hvor analogt tv stopper, skal drives af en operatør (”gatekeeper”) på et forretningsmæssigt grundlag.
 
Gatekeeper vil få rådighed over i alt 4 digitale sendemuligheder (”mux”) – med plads til omkring 25 tv-kanaler – med en forpligtelse til at distribuere et alsidigt udbud af programmer, herunder mindst én nabolandskanal, der kan variere fra landsdel til landsdel, samt en kanal med regionale/lokale nyhedsudsendelser, hvis en sådan eksisterer på udbudstidspunktet og tilladelsesperioden ud.

Herudover vil der som forudsat i beslutningen fra juni være i alt 2 digitale mux afsat til public service-formål.

Den væsentligste ændring i forhold til de i juni fastlagte retningslinier for udbuddet af de 4 mux til en gatekeeper er, at det gøres til et skønhedskriterium ved Radio- og tv-nævnets valg af byder, om gatekeeper vil tilbyde mobil-tv efter DVB-H standarden. Samtidig fastholdes beslutningen om også at benytte frekvenser i det såkaldte L-bånd til mobil-tv.   

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er utrolig glad for den brede enighed i medieordførerkredsen om at gå videre med udbuddet efter stort set de retningslinier vi fastlagde i juni måned. Vi har fundet en fornuftig balance mellem hensynet til dansk public service-tv, der skal sikres de fornødne muligheder for at udvikle sine digitale tv-tilbud, hensynet til de danske seere, der via DTT-platformen skal have adgang til et bredt og varieret tilbud af både public service-tv og andet tv samt hensynet til den kommende kommercielle gatekeeper, der skal kunne drive sin virksomhed med størst mulige frihedsgrader og på et bæredygtigt økonomisk grundlag.”
 
Kulturministeriet arbejder nu videre med udstedelse af en bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnet udbud. Det er forventningen, at der først i det nye år kan være fundet en ”gatekeeper”, som herefter vil skulle opbygge sit landsdækkende, digitale sendenet og forberede udsendelsesvirksomheden i overensstemmelse med den udstedte tilladelse, således at der kan slukkes for analogt tv med udgangen af oktober måned 2009.

Yderligere oplysninger
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98