Støtte på vej til nye højskoler

Fem kommende højskoler er nu alle sikret et engangstilskud på hver 700.000 kr. Målet er, at skolerne får mulighed for at komme godt i gang med deres aktiviteter i en tid med vanskelige vilkår for nye skoler.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Nedlukningen af aktiviteter over hele landet har skabt økonomiske problemer for folkehøjskolerne. De fleste højskoler har vi hjulpet via en kompensationsordning for tabt deltagerbetaling. Men dem, der står tilbage, er fem kommende folkehøjskoler, der lige nu kæmper med at komme på benene. Derfor er jeg glad, at jeg sammen med kulturordførerne nu har besluttet, at give et tilskud på 700.000 kr. til hver af de fem skoler." 

Baggrund

Der ydes et engangstilskud på 700.000 kr. til hver af de alt fem nye højskoler, der på nuværende tidspunkt er godkendt til at påbegynde tilskudsberettiget højskolevirksomhed fra den 1. juni 2020 og frem til og med den 1. januar 2021. 

Der drejer sig om de to kommende seniorhøjskoler, Rude Strand Højskole og Liselund Højskole, samt Løgumkloster Højskole, Vester Thorup Højskole og Højskolen Mors.

Før tilskuddene kan udmøntes, skal et aktstykke behandles i Finansudvalget. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16