Støtte til Danmarks Flymuseum i Stauning og Heart i Herning

Kulturministeren har besluttet at støtte Danmarks Flymuseum i Stauning med 700.000 kr.

Støtten gives på baggrund af, at Statens Forsvarshistoriske Museum og Danmarks Flymuseum netop har indgået en aftale om i fællesskab at etablere en udstilling om Flyvevåbnets historie.
 
Kulturministeren har samtidig besluttet at støtte Kunstmuseet Heart i Herning med 2 mio. kr.
 
Begge tilskud gives som led i kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland.
 
Begge tilskud gives i en opstartsfase med henblik på, at de lokale parter sikrer et tilstrækkeligt højt driftsniveau for institutionerne på sigt.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
"Det er meget positivt, at det er lykkedes for Statens Forsvarshistoriske Museum og Danmarks Flymuseum at indgå i et samarbejdsprojekt om at løfte formidlingen af Flyvevåbnets historie i lokalt regi. Projektet er et fint eksempel på et tæt samarbejdsprojekt mellem en statslig kulturinstitution og en lokal institution. Et øget samarbejde mellem statslige og lokale institutioner er et vigtigt indsatsområde i min strategi for Kultur for alle. Det er vigtigt, at de statslige kulturinstitutioner er tættere samarbejdspartnere for de lokale aktører, og bidrager til at sikre kultur for alle ved at rådgive, sparre og inspirere.  At der er en solid opbakning hertil fra lokal side i vores fælles kulturaftale, er en ekstra kvalitet."

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Kontorchef Per Voetmann, Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 62
Museumsinspektør Thomas Pedersen, Statens Forsvarshistoriske Museum, tlf.:  33 18 14 47