Støtte til flere udgifter, når provinsens teatre gæster hovedstaden

Partierne bag Teateraftalen af 21. juni 2011 har indgået en tillægsaftale, som gør det muligt at bruge puljen til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg til at støtte mere bredt, når et teater eller en scenekunstgruppegruppe ønsker at gæstespille på en scene i hovedstaden. Samtidig opfordrer aftalekredsen til et nyt udspil om en åben scene i København.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
”Med tillægsaftalen på scenekunstområdet forbedrer vi mulighederne for provinsens teatre, der vil vise deres forestillinger i hovedstaden. Vi giver mulighed for at teatrene kan få støtte til flere udgifter, af den pulje der løber i 2014-2017. På konferencen Scenekunstdialog 2015 og de efterfølgende dialogmøder, som jeg har haft med scenekunstmiljøet, har udvikling af scenekunsten gennem møder på tværs af teatre og scenekunstgrupper været centralt. Jeg håber, at flere teatre fra provinsen vil komme til at gæste hovedstaden, og at det vil bidrage til udvikling af scenekunsten i Danmark.”

Om tillægsaftalen
Målet med aftalen er at understøtte, at flere teatre og teatergrupper fra provinsen får mulighed for at vise deres forestillinger i hovedstaden.

Hidtil blev der kun givet tilskud til leje af sal og til marketing. Nu bliver der mulighed for at få tilskud til f.eks. transport og ophold i forbindelse med gæstespillene.

Samtidig fastslår tillægsaftalen, at Partierne bag Teateraftalen af 21. juni 2011 fortsat ønsker en åben scene i København og på Frederiksberg og gerne ser et fælles udspil fra interessenterne i en åben scene inden for den nuværende økonomiske ramme.

I 2015 er der 3,8 mio. kr. i puljen til fordeling.

Det er Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst, der har opfordret til, at puljens kriterier ændres, så gæstespil kan støttes bredere.

Link til tillægsaftalen

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16
Afdelingschef Bente Skovgaard Kristiansen, Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 80