Støtte til formidling og digitalisering på museer

Kulturministeriet deler nu 11,2 mio. kr. ud til henholdsvis formidling og digitalisering på de statsanerkendte museer. Pengene kommer fra to særlige puljer, som Kulturarvsstyrelsen administrerer.

Fra puljen til særlige formidlingsinitiativer er 3,2 mio. kr., givet til projekter inden for "Industrisamfundets kulturarv", som er et satsningsområde indenfor Kulturarvsstyrelsen. Især skal fremhæves Danmarks Mediemuseum, der får 1,5 mio. kr. til at formidle de grafiske fags industrihistorie i Danmark i perioden 1850-1990 og Industrimuseet i Horsens, der ligeledes støttes med 1,5 mio. kr. til forskning i industribyens virksomheder gennem de sidste 150 år.
 
Til formidling af børn og unge bliver 8 museer støttet med 2 mio. kr. Blandt disse er Hjerl Hedes Frilandsmuseum, der støttes med 800.000 kr., Skjern-Egvad Museum, støttes med 400.000 kr. og Kvindemuseet i Århus bliver støttet med 300.000 kr.
 
Til digitalisering af museernes samlinger støttes 32 museer med i alt 6 mio. kr. Så godt som alle museer ligger inde med hånd- eller maskinskrevne protokoller og registreringskort fra årtiers indsamlingsarbejde. Dette materiale skal gøres elektronisk tilgængeligt, hvis Kulturarvsstyrelsens centrale registre skal kunne give et landsdækkende overblik og blive et redskab til prioritering af museernes indsamlings- og undersøgelsesaktivitet. Registrene vil også fremover kunne bruges i formidlingssammenhæng, så borgerne kan gå på opdagelse i alle landets museer. 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Den bedste måde, vi kan bevare vores kulturarv på, er at give kulturarven betydning ved at forske i kulturarven og formidle forskningens resultater. Med denne uddeling af Kulturministeriets puljer til formidling og til digitalisering på museerne kan kulturarven gøres endnu mere vedkommende for museernes brugere og jeg er især glad for den særlige satsning på formidlingen til børn og unge”.

Læs mere om de to puljer på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Frank Rechendorff Møller, tlf.: 7226 5127
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598