Støtte til idræt for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Kulturminister Brian Mikkelsen og socialminister Eva Kjer Hansen støtter nye idrætstilbud for børn og unge anbragt uden for hjemmet fra puljen ”Idræt for vanskeligt stillede børn”.

 

Socialminister Eva Kjer Hansen: ”Vi ved, at andelen af børn anbragt uden for hjemmet, som deltager i en fritidsaktivitet, er klart mindre end blandt jævnaldrende, og vi ved også, at når de får muligheden for at dyrke idræt, så stiger deres engagement. Med denne pulje åbner vi for helt nye muligheder for mange udsatte børn”.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen: ”Idrætsforeningerne får med puljen mulighed for at rekruttere en helt ny gruppe af børn og unge. Puljen vil ligeledes give idrætsverdenen mulighed for at få helt nye samarbejdspartnere, nemlig anbringelsessteder for børn og unge”.
 
For anbragte børn er fritidslivet måske endnu vigtigere end for andre børn, fordi fritiden er en potentiel kilde til udfoldelse og succes, som disse børn og unge kan have sværere ved at opnå på andre felter.
 
”Ved at deltage i idrætsaktiviteter sammen med andre børn får de nye venner og netværk, hvilket er vigtig og betydningsfuld for deres videre gode udvikling”, siger Eva Kjer Hansen og kulturminister Brian Mikkelsen samstemmende.
 
Puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet og løber i perioden 2005 – 2008 og er på i alt 40 mio. kr. Puljen skal ses i forlængelse af de initiativer om idræt efter skoletid, der har kørt de seneste år.  
 
Yderligere oplysninger:
Rosa Cedermark, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 38 76 (efter 16. juli 2007)
Michael Winding, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 20 (efter 6. august 2007)
Biørn Bakdal, Socialministeriet, tlf.: 33 92 41 58