Støtte til idræt for overvægtige børn

Kulturminister Brian Mikkelsen og socialminister Eva Kjer Hansen har besluttet at give økonomisk støtte til nye idrætstilbud for overvægtige børn og unge.

Idrætsforeninger med projekter for overvægtige børn og unge kan nu søge midler fra puljen ”Idræt for vanskeligt stillede børn”. 
 
"Vi vil med projekterne give tilbud til de overvægtige børn og unge, som i dag er helt koblet fra idrætslivet. Vi vil skabe projekter, hvor børnene får en ny chance for at opleve bevægelsesglæde. Idrætten kan give denne gruppe øget sundhed, øget selvværd – kort sagt øget livskvalitet. Det er jo i opvæksten, at de gode idrætsvaner grundlægges for resten af livet", siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
Socialminister Eva Kjer Hansen pointerer,
at overvægt hos børn og unge ofte har en social slagside.
 
"Overvægtige børn og unge kan let blive isolerede. De er tit flove over deres vægt og vil ikke vise sig frem. Ved at deltage i idrætsaktiviteter sammen med andre børn får de nye venner og netværk samtidig med, at det giver dem et sundere liv", siger Eva Kjer Hansen.
 
Puljen administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet og løber frem til 2008 og er på i alt 40 mio. kr. Puljen skal ses i forlængelse af de initiativer om idræt efter skoletid, der har kørt de seneste år.

Der vil fra puljen blive givet støtte til indsats inden for områderne børn af anden etnisk herkomst end dansk, børn af mindrebemidlede forældre, handicappede børn samt anbragte børn.

Yderligere oplysninger:

Michael Winding tlf.: 3392 3520, Kulturministeriet
Biørn Bakdal tlf: 3392 4158 Socialministeriet