Støtte til udviklingen af kulturlivet i Sønderjylland

Kulturministeren indgår i dag en kulturaftale for 2013-16 med Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Samlet gives der med aftalen 18 mio. kr. til kulturen, hvoraf kulturministeren støtter med 6 mio. kr. over fire år.

Kulturminister Marianne Jelved siger: 

“Vi skal styrke samarbejdet om – og opmærksomheden på – kulturens potentiale i alle dele af Danmark. Med denne aftale indgår vi for første gang et internationalt samarbejde via en kulturaftale. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har en fælles vision om at styrke de kulturelle kompetencer og bidrage til interkulturel dialog med afsæt i regionens mangfoldighed og rummelighed. Kulturregionens vision er at blive rollemodel for tværgående kulturaftaler i Europa. Visionen er formuleret af politikere, kulturaktører og borgere i fællesskab, og det giver aftalen et solidt fundament. Jeg glæder mig til at se aftalens intentioner udfoldet de kommende fire år.”

Om Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

Kulturregionen består af Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, Region Sønderjylland, kredsene Nordfriesland og Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg. Det slesvig-holstenske Ministerium for Justits, Kultur og Europa støtter ligesom Kulturministeriet kulturaftalen økonomisk.

Ambitionen er at skabe et grænseoverskridende kulturrum, der er kendetegnet ved en gensidigt berigende forskellighed og en udviklende samhørighed. Derfor satser kulturregionen på at styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som et fælles kulturrum. Man vil desuden fremme de interkulturelle kompetencer hos borgerne, lige som man vil styrke talentudviklingen for børn og unge. 

Kulturaftalen underskrives ved et arrangement i Schifffahrtmuseum i Flensborg i dag.

Læs mere om kulturaftalen med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hent aftaleteksten 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefonen 22 76 51 16

Fra Kulturregionen:
Povl Kylling Petersen, formand for det dansk-tyske kulturudvalg, mobil 2165 3652 / mail pkp@aabenraa.dk

Susanne Gram Skjønnemann, Region Sønderjylland-Schleswig, mobil 2336 6078 / sgs@region.dk