Stor interesse for danske film blandt børn og unge

En analyse af børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm konkluderer, at filmmediet er yderst nærværende hos børn og unge.

Analysen, der er bestilt af Det Danske Filminstitut, tegner et billede af en levende filmkultur blandt børn, unge og deres familier.
 
Analysen konkluderer bl.a.:

     

  • Danmark har den højeste produktionsandel af børne- og ungdomsfilm i Europa.

  • Danske børne- og ungdomsfilm har en stærk placering i forhold til det samlede udbud af børne- og ungdomsfilm.

  • Film er det foretrukne medie blandt børn og unge sammenlignet med musik, tv, computer og bøger.

  • Både lærere og elever opfatter film som et vigtigt undervisningsredskab.

Kulturminister Carina Christensen siger:
"Analysen bekræfter min klare fornemmelse af, at film er et vigtigt kulturbærende medie blandt børn og unge. Her er det glædeligt, at danske børne- og ungdomsfilm står stærkt. Det går rigtig godt, men analysen påpeger også, at der er plads til forbedring hos de unge mellem 14 og 18 år. Analysen vil nu indgå som grundlag for den kommende filmaftale 2011-2014, hvor danske børne- og ungdomsfilm vil blive et centralt tema."
 
Se rapporten: "Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm".
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Direktør Henrik Bo Nielsen, Det Danske Filminstitut, tlf.: 33 74 35 01