Stor interesse for TV 2

Ved fristen for afgivelse af indikative bud har Danske Markets, som er statens finansielle rådgiver i forbindelse med salget af aktier i TV 2/DANMARK A/S, modtaget bud fra 8 interesserede købere.

Buddene kommer fra såvel danske som nordiske og internationale foretagender.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for den store interesse, der umiddelbart ser ud til at være for at købe en aktiemajoritet i TV 2. På baggrund af en nærmere analyse af de indkomne bud vil der først i det nye år blive indledt forhandlinger med de mest kvalificerede bydere med henblik på, at et salg kan være endeligt på plads i løbet af foråret.” 

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598