Stor succes med særlige idræts- og foreningsordninger for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Invitation til pressemøde

 

Stor succes med særlige idræts- og foreningsordninger for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. 400 foreninger og klubber har fået tilskud til støtte, så omkring 7.200 børn af vanskeligt stillede forældre har kunnet deltage i idræts- og foreningslivet.

Den succes vil kulturminister Brian Mikkelsen, integrationsminister Rikke Hvilshøj og socialminister Eva Kjer Hansen følge op på.
 
Ordningen ”Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre” har været en stor succes viser evalueringsrapporten. Derfor vil ordningen blive videreført uændret med støtte fra Integrationsministeriet og fra puljen ”Idræt for vanskeligt stillede børn”, der administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet.

De tre ministre vil på pressemødet sammen med organisationerne præsentere de fælles planer for de næste års indsats for at få flere unge og børn med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet. Blandt andet vil ministrene løfte sløret for 12 nye projekter under GET2SPORT, der er en ordning placeret i en række socialt belastede boligområder i landet.

Efter den mere officielle del af pressemødet inviteres til en visuel oplevelse i form af bordtennis og fodbold. Her vil man kunne opleve den virkelige idrætsverden samt stille spørgsmål til de aktive i foreninger, der har modtaget støtte. Denne seance indbyder ligeledes til at opleve og se de pågældende ministre som idrætsmæssige aktive i eksempelvis bordtennis.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Det er regeringens mål, at alle børn skal have bedre muligheder for at dyrke idræt. Og når det gælder integrationen, er idrætten simpelthen et af vores bedste virkemidler. Med regeringens pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" vil vi støtte idrætsaktiviteter for de børn og unge, der ellers ikke har så gode chancer for at dyrke idræt efter skoletid.  Det er derfor helt oplagt, at puljen støtter ordningerne Get2Sport og "Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre". Jeg tror, at vi vil se en meget stor positiv effekt af disse ordninger i de kommende år."

Integrationsminister Rikke Hvilshøj udtaler:

”Vi har de senere år set flere gode eksempler på, at medlemskab af det lokale idræts- og foreningsliv kan være en god indgang for nydanskere til at blive en aktiv del af det danske samfund og få et netværk, der kan være med til at åbne døren til arbejdsmarkedet. Begge ordninger har vist sig at være værdifulde i arbejdet med at integrere børn og unge i idræts- og foreningslivet. Jeg er utrolig glad for, at vi viderefører de initiativer, vi kan se virker.”

Socialminister Eva Kjer Hansen udtaler:
”For udsatte børn og unge er deltagelse i idrætsaktiviteter særligt vigtigt. Det giver positive oplevelser og nye venner. Jeg har derfor stor forventning til, at de konkrete projekter kan hjælpe børn og unge til en god start på et godt liv.” 

Pressemødet finder sted:
3. april 2006 kl. 12.30  - 13.30
Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Tåstrup

Yderligere oplysninger:

Integrationsministeriets pressesekretær Thomas Harder Rasmussen på telefon 3395 5848

Kulturministeriets pressesekretær Martin Østergård Nielsen på telefon 3392 3598

Socialministeriets pressesekretær Søren Gregersen på telefon 2961 0711.