Store fejl og forglemmelser i rapport fra KPMG

Foreningen for danske sangskrivere og komponister, DJBFA, har bestilt revisionsfirmaet KPMG til at lave en analyse af udgiftsudviklingen på kulturområdet fra 2001 til 2006.

Det er en både interessant og vedkommende opgave. Desværre har KPMG leveret en rapport, der er så fuld af store fejl og forglemmelser, at den i praksis er ubrugelig. Den drager konklusioner på forkert grundlag. Og den overser afgørende udgiftsposter. Dermed når den frem til et resultat, der er fuldstændigt misvisende i forhold til de faktiske forhold.
 
Der er to store fejl i rapporten og to forglemmelser.
 
Første fejl finder man på rapportens side 5, hvor KPMG oplyser, at man har analyseret Kulturministeriets budget ved hjælp af det kommunale indeks for prisudviklingen i stedet for det indeks, som staten bruger. KPMGs beslutning er uforståelig og giver et mildt sagt fejlagtigt billede af den økonomiske udvikling på Kulturministeriets område.
 
Alle statens institutioner – dvs. alle ministerierne – beregner sine budgetter ud fra statens prisindeks. Sådan er praksis – og sådan har den også været under tidligere regeringer. Det er på det grundlag, hele den økonomiske diskussion om statens finanser bliver ført, både i Folketinget og i fagkredse. Hvis man vil analysere budgetudviklingen på ministeriernes område, må man derfor nødvendigvis anvende det relevante og korrekte prisindeks. Det ved enhver, der har bare en smule indsigt i økonomi.
 
Hvis man beregner udviklingen på Kulturministeriets budget ved hjælp af statens prisindeks, ser man, at ministeriets budget i virkeligheden er 220,8 mio. kr. højere, end KPMG anslår. Det var revisionsfirmaets første fejl.
 
Den anden fejl angår korrektionen for salg af radiokanaler. På finanslov 2006 er der optaget en indtægtsbevilling på 76,5 mio. kr. til koncessionsafgifter efter salg af femte og sjette FM-radiokanal. Disse penge er henført til statens indtægtsbudget men teknisk set opført på Kulturministeriets budget. KPMG har imidlertid overset den og på den måde undervurderet kulturbudgettet med 76,5 mio. kr.  
 
Derudover er KPMGs rapport også præget af et par alvorlige forglemmelser. Den første angår tv-stationernes bidrag til dansk film 2003-2006 og 2007-2010. Medieaftalen og filmaftalen for perioden 2003-2006 forpligtede DR og TV 2 til at bidrage med 120 mio. kr. årligt til dansk film. Disse penge skal naturligvis også regnes med i en oversigt over regeringens kulturbudget.  Det skal desuden nævnes, at ifølge den nye medieaftale og den nye filmaftale for de kommende fire år (2007-2010) skal DR og TV2 i alt bidrage med 145 mio. kr. årligt.
 
Sluttelig har KPMG helt glemt at medregne de økonomiske gevinster, som kulturlivet har fået i form af de to skattefradragsordninger for donation og indkøb af kunst. Det er ordninger, der direkte kommer kulturlivet til gode, fordi de stimulerer salget af billedkunst herhjemme, men KPMG ser fuldstændig bort fra disse skattefradragsordninger. Man må spørge sig selv, hvor grundigt revisionsfirmaet satte sig ind i den lovmæssige udvikling på kulturområdet, før det skrev sin rapport.
 
Som konklusion kan det altså siges, at:

     

  • KPMG regnede 220,8 mio. kr. forkert, fordi firmaet benyttede en forkert beregningsmodel for prisudviklingen,

  • KPMG undervurderer indtægten til Kulturministeriet med 76,5 mio. kr. i forbindelse med salg af radio-kanalerne,

  • KPMG glemte at regne 120 mio. kr. til dansk film med,

  • KPMG glemte at regne effekten af de gennemførte skattefradragsordninger med.

Sagen er, at ifølge de årlige finanslove er Kulturministeriets budget i faste priser steget med 45 millioner kroner siden 2001.

Brian Mikkelsen udtaler:

”KPMGs rapport er så useriøs og overfladisk, at den stort set ikke fortjener kommentarer. Den er præget af fejl og forglemmelser, og dens konklusion er ubrugelig. Jeg er dybt forundret over, at et revisionsfirma, der gerne vil betragtes som seriøst, vil lægge navn til den slags arbejde. Jeg går meget gerne ind i en diskussion af Kulturministeriets økonomi. Vi har intet at skjule. Men det skal ske på et seriøst grundlag. Ikke på grund af venstrehåndsarbejde i et større revisionsfirma.”
 
Kulturministeriet tilføjer, at ministeriet gerne inviterer KPMG til et møde i ministeriet, hvis KPMG vil have et kursus i, hvordan man aflæser og beregner statslige budgetter.
 
Hent Kulturministeriets notat "Udviklingen i kulturbudgettet FL 2001 - FL 2006" (pdf)

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 33 92 98 21
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98