Stort potentiale i de rytmiske vækstlag

Der er et stort potentiale i udviklingen af de rytmiske vækstlag. Det fastslår det udvalg om vilkår for de rytmiske vækstlag, som kulturministeren har nedsat.

Udvalget har haft til opgave at udarbejde forslag, som kan indgå i Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011.
 
I sin rapport fremsætter udvalget ni konkrete anbefalinger til styrkelse af de rytmiske vækstlag. Herudover indeholder rapporten en overordnet udviklingsstrategi for de rytmiske vækstlag.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Der er tydeligvis et stort potentiale i de rytmiske vækstlag. Det skal vi blive bedre til at udnytte. Med rapportens konkrete anbefalinger har Kunstrådets Musikudvalg et godt udgangspunkt for at foreslå nye initiativer til Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2008-2011, som kan sætte yderligere skub i den positive udvikling, som de rytmiske vækstlag er inde i.”
 
Kulturministeren har oversendt rapporten til Kunstrådets Musikudvalg, der skal udarbejde et forslag til udmøntning af musikhandlingsplanens bevilling på 21 mio. kr. årligt.
 
Udvalget om vilkår for de rytmiske vækstlag består af:

     

  • Gunnar Madsen (formand), ROSA

  • Martin Buck, MyMusic

  • Jakob Brixvold, Spillestedet Stars

  • Kenneth Hansen, Copenhagen Jazzfestival

  • Carsten Holm, DR

  • Leif Skov, Kunstrådets Musikudvalg

  • Jan Opstrup Poulsen, Kulturministeriet


Download rapporten (PDF)
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE/?><skype:span onmouseup="javascript:skype_tb_imgOnOff(this,1,'0',true,16,'');return skype_tb_stopevents();" class="skype_tb_injection" oncontextmenu="javascript:skype_tb_SwitchDrop(this,'0','sms=0');return skype_tb_stopevents();" onmousedown="javascript:skype_tb_imgOnOff(this,2,'0',true,16,'');return skype_tb_stopevents();" id="softomate_highlight_0" onmouseover="javascript:skype_tb_imgOnOff(this,1,'0',true,16,'');" title="Call this phone number in denmark with skype: +4533923566" onclick="javascript:doRunCMD('call','0',null,0);return skype_tb_stopevents();" onmouseout="javascript:skype_tb_imgOnOff(this,0,'0',true,16,'');" iamrtl="0" context="33 92 35 66" durex="608"><skype:span onmouseup="javascript:doSkypeFlag(this,'0',1,1,16);return skype_tb_stopevents();" class="skype_tb_imgA" onmousedown="javascript:doSkypeFlag(this,'0',2,1,16);return skype_tb_stopevents();" id="skype_tb_droppart_0" onmouseover="javascript:doSkypeFlag(this,'0',1,1,16);" title="Change country code ..." style="BACKGROUND-IMAGE: url(c:usersskak

ppdatalocaltemplow__skypeietoolbar_cache?847a8f5723cfca6b3fd9946506staticinactive_a.compat.flex.w16.gif)" onclick="javascript:doHandleChdial(this,1,'0',1);return skype_tb_stopevents();" onmouseout="javascript:doSkypeFlag(this,'0',0,1,16);"><skype:span class="skype_tb_imgFlag" id="skype_tb_img_f0" style="BACKGROUND-IMAGE: url(c:usersskak

ppdatalocaltemplow__skypeietoolbar_cache?847a8f5723cfca6b3fd9946506staticúmfamfam/dk.gif)"></skype:span></skype:span><skype:span class="skype_tb_imgS" id="skype_tb_img_s0"></skype:span><skype:span class="skype_tb_injectionIn" id="skype_tb_text0"><skype:span class="skype_tb_innerText" id="skype_tb_innerText0">33 92 35 66</skype:span></skype:span><skype:span class="skype_tb_imgR" id="skype_tb_img_r0"></skype:span></skype:span>
Formand for udvalget Gunnar Madsen, tlf.: 20 99 84 44