Styrelsen for Bibliotek og Medier en realitet

Med virkning fra 1. februar fusioneres Mediesekretariatet og Biblioteksstyrelsen. Det sker som led i Kulturministeriets bestræbelse for at konsolidere mindre administrative institutioner.

Mediesekretariatet er statens centrale videnscenter inden for medieområdet. Det betjener Radio- og tv-nævnet og har programtilladelser til radio- og tv-kanaler som et centralt arbejdsområde. Biblioteksstyrelsen administrerer ud over bibliotekslovgivningen også en række tilskudspuljer til dagblade og tidsskrifter.
 
Sammenlægningen er også fagligt begrundet i, at de forskellige medier – radio, tv, internet, den trykte presse, nye medier mv. – kommer til at hænge mere og mere sammen i disse år.
 
Biblioteksstyrelsens direktør, Jens Thorhauge, fortsætter som chef for styrelsen, mens Mediesekretariatets chef, Erik Nordahl Svendsen, overgår til en stilling som chefkonsulent.
 
Indtil videre sker der ikke ændringer i faglig arbejdsdeling og kontaktadresser, men en planlægning af Mediesekretariatets overflytning til Biblioteksstyrelsen er iværksat og forventes gennemført sidst på foråret. Den nye styrelse får navnet ’Styrelsen for Bibliotek og Medier’.

Yderligere oplysninger:

Direktør Jens Thorhauge, tlf. : 33 73 33 67 eller 21 42 67 97
Pressechef i Kulturministeriet Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef i Kulturministeriet Lars Banke, tlf.: 33 92 98 10