Styrkelse af dansk antidopingindsats

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers Klinisk Biokemisk Afdeling er netop blevet godkendt til blodanalyser af WADA i forbindelse med verdenskonferencen i Johannesburg. Det styrker Anti Doping Danmarks indsats indenfor eliteidrætten.

Klinisk Biokemisk Afdeling har siden 2011 analyseret blodprøver fra danske eliteidrætsudøvere som led i Anti Doping Danmarks udvikling af sit biologiske pas og deraf målrettede prøvetagning. Laboratoriet har sammen med Anti Doping Danmark arbejdet på at indføre og dokumentere de procedurer, som kræves, for at analyserne kan benyttes i dopingsager. Med godkendelsen har laboratoriet nu fået WADAs blåstempling af, at det opfylder alle WADAs kvalitetskrav. 

Anti Doping Danmark har sideløbende indledt et samarbejde med de øvrige nordiske antidopingorganisationer om en fælles enhed til vurdering og behandling af analyseresultater og eventuelle sager baseret på biologiske pas. 

Danmark er herved i front i kampen mod afsløring af de mest sofistikerede dopingmetoder. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

"Arbejdet med det såkaldte biologiske pas er afgørende, hvis vi skal bekæmpe doping på internationalt plan. Derfor er jeg meget tilfreds med, at WADA i dag har godkendt laboratoriet, så vi kan styrke det gode antidopingarbejde indenfor dansk eliteidræt.” 

Direktør i Anti Doping Danmark, Lone Hansen, siger:

”Med godkendelsen fra WADA og etableringen af den nordiske enhed bliver vi i stand til at rejse sager via indirekte bevisførelse på baggrund af en udøvers individuelle profil i det biologiske pas. Vi er utroligt glade for samarbejdet med Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Det er afgørende i vores arbejde at have et tæt samarbejde med et laboratorium med stor ekspertise indenfor forsknings- og analyseområdet.” 

Ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling, Jan Fahrenkrug, siger:

"WADA-godkendelsen er opnået gennem en stor og vedholdende indsats fra de medarbejdere i Klinisk Biokemisk Afdeling, som er knyttet til opgaven. Vi ser frem til at bidrage med analysearbejdet indenfor dopingbekæmpelse og glæder os til fortsat at samarbejde med Anti Doping Danmark." 

Baggrund

Det biologiske pas måler ikke forekomsten af forskellige substanser, men opstiller en profil af den enkelte idrætsudøver på baggrund af en serie målinger af f.eks. blod eller urin. F.eks. kan en antidopingmyndighed på baggrund af den enkelte idrætsudøvers blodprofil se udsving i de biologiske værdier som følge af dopingbrug. Man detekterer således ikke spor af en dopingsubstans, men følgevirkninger af en dopingsubstans. 

Danmark har ikke et egentligt WADA-akkrediteret laboratorium. Klinisk Biokemisk Afdeling på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler er blandt de allerførste ikke-WADA-akkrediterede laboratorier i verden til at opnå en WADA-godkendelse til at gennemføre blodanalyser. 

Yderligere oplysninger

Direktør Lone Hansen
Anti Doping Danmark, tlf.: 60 38 25 27

Ledende overlæge, prof., dr.med. Jan Fahrenkrug
Klinisk Biokemisk Afdeling tlf.: 35 31 26 40

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen
Kulturministeriet tlf.: 51 88 67 69

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16