Styrkelse af egnsteatre og ny pulje til åben scene

Der er i dag indgået en tillægsaftale til den politiske aftale om dansk teater. Med aftalen gennemføres en række ændringer i statens støtte til egnsteatrene og der afsættes midler til at sikre bedre adgang for de frie grupper og provinsens teatre til at gæstespille i hovedstaden.

Aftalen skaber større budgetsikkerhed for kommunerne i forhold til egnsteatrene og sætter blandt andet fokus på teatrenes faglige og kvalitative niveau. Endvidere sikrer aftalen, at den statslige støtte til teatrene fremover fortrinsvis rettes mod egnsteatrenes primære virksomhed – scenekunstproduktion – ligesom aftalen fastlægger begrænsninger på, hvor meget der må opkræves i husleje fra egnsteatrene. 

Med aftalen oprettes endvidere en pulje, som kommer provinsens teatre og grupper i det frie felt af scenekunstnere til gode. Af puljen ydes tilskud til forestillinger, der sættes op som gæstespil på scener og festivaller m.v. i København og på Frederiksberg. Formålet er at understøtte åbningen af scenerne i hovedstaden for de frie grupper og provinsens teatre. Hermed afsluttes bestræbelserne på at finde en åben scene på en måde, så de afsatte midler til formålet i videst muligt omfang kommer til at gå til scenekunstproduktion og ikke til drift og administration af nye scenefaciliteter. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Forligskredsen er blevet enige om nogle gode og brugbare løsninger på nogle vigtige aktuelle teaterudfordringer. Vi har afsat økonomiske midler til, at både flere spændende teaterforestillinger fra provinsen og flere andre spændende forestillinger fra de frie teatergrupper kan få mulighed for at blive opført for et københavnsk publikum. Derudover er forligskredsen blevet enig om en række ændringer i egnsteaterordningen, som blandt andet giver kommunerne en større grad af budgetsikkerhed, når de yder tilskud til egnsteatrene. De tydeliggør desuden kravene til egnsteatrenes professionelle virke og kvalitative niveau. Jeg vil i den sammenhæng gerne takke for de mange gode input både fra egnsteatermiljøet og interessenterne i forhold til en åben scene i forbindelse med dette arbejde.”

Aftalen er indgået mellem partierne bag den tidligere teateraftale af 21. juni 2011 (alle partier undtagen Enhedslisten). 

Hent aftalen (pdf) 

Yderligere oplysninger

Aftaleparter:

Mogens Jensen, MF, (S), tlf.: 6162 42 39
Ole Sohn, MF, (SF), tlf.: 33 37 44 11
Marlene Borst Hansen, MF, (R), tlf.: 61 62 51 65
Eyvind Vesselbo, MF, (V), tlf.: 33 37 45 55
Alex Ahrendtsen, MF, (DF), tlf.: 33 37 51 05
Mette Bock, MF, (LA), tlf.: 33 37 49 07
Lars Barfoed, MF, (K), tlf.: 33 37 42 02

Kulturministeriet:

Afdelingschef Jesper Hermansen,
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 66

Kontorchef Karin Marcussen,
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 20

Særlig rådgiver Andreas Hemmeth,
Kulturministeriet, tlf.: 22 77 78 80