Styrker design, sport, arkitektur, samspil og internationale begivenheder

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og kulturminister Brian Mikkelsen

klar med en række initiativer i den danske kultur- og oplevelsesøkonomi

De kommende fire år vil regeringen bruge mere end 90 mio. kr. på initiativer inden for:

   

 • Sportserhvervet
 • Samspil mellem kulturinstitutioner og erhverv
 • Design
 • Arkitektur
 • Professionalisering af events i Danmark

Kultur- og oplevelsesøkonomien er baseret på en stigende efterspørgsel efter oplevelser, som bygger på den merværdi, kreativiteten skaber i nye og mere traditionelle produkter og serviceydelser. En økonomi, der f.eks. rummer områder som mode, kunst, reklame, events, indholdsproduktion, design, turisme og teater.

Alene i Danmark omsættes der for godt 175 mia. kr. om året på området, som beskæftiger over 170.000 personer på fuld tid, og står for over 10 % af den samlede danske eksport. Men det er også en økonomi, hvis kreative kompetencer er væsentlige årsager til, at mange virksomheder i det øvrige erhvervsliv kan udvikle og markedsføre produkter og ydelser til gavn for deres og for Danmarks konkurrenceevne. Samtidig får kunsten og kulturen nye scener at udfolde sig på, ny inspiration og nye økonomiske muligheder.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:

"Regeringen styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstvilkår, så vi i Danmark får udløst den vækst, de kreative kræfter i kultur- og oplevelsesøkonomien bidrager med, samtidig med at vi udvider kunstens, kulturens og erhvervslivets udfoldelsesmuligheder. Det understøtter regeringens strategi om øget vækst i Danmark – til gavn for vores velfærd og velstand".

Kulturminister Brian Mikkelsen:

"Regeringens hidtidige indsats for kultur- og oplevelsesøkonomien - bl.a. med den nye musikpakke, medieaftalen og ændrede fradragsregler for virksomheders indkøb af kunst - bliver nu styrket yderligere. Den nye investering på over 90 mio. kr. bidrager endnu mere til samarbejdet mellem kultur og erhverv – til glæde for kunstnere, kulturinstitutioner, virksomheder og alle vi kulturforbrugere". 

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens og
kulturminister Brian Mikkelsens initiativer:

Regeringen tager initiativ til, at repræsentanter fra sportserhvervet sammen vurderer, om der er behov for et sæt retningslinier for god ledelse af professionelle sportsklubber. I givet fald skal de udarbejde enkle og implementérbare anbefalinger til hjælp for de professionelle sportsklubber. Målet er at styrke de professionelle sportsklubbers muligheder for bedre at håndtere udfordringerne med økonomi, ledelse og styring. Udvalgets sammensætning:

   

 • Flemming Østergaard, bestyrelsesformand, Parken sport og entertainment (fmd.)
 • Lars Krarup, borgmester i Herning og tidl. direktør for Blue Fox Herning.
 • Bjarne Riis, sportsdirektør, Team CSC.
 • Jesper Jørgensen, partner, Deloitte & Touche.
 • Arne Buch, direktør, GOG og formand for spillerforeningen.

For at styrke kulturinstitutionerne og virksomhedernes samspil har regeringen igangsat to initiativer. For det første skal det gøres muligt for virksomheder at trække donationer til kulturinstitutioner fra i skat. Det skal styrke virksomhedernes incitamenter til at bidrage til at bevare og udbrede den danske kulturarv, og det skal brede viften af økonomiske udfoldelsesmuligheder ud for kulturinstitutionerne. For det andet har regeringen sammen med forskellige aktører på området indsamlet og udviklet værktøjer, vejledning og inspiration, som skal styrke det kreative samspil om kompetenceudveksling, markedsføring, produktudvikling mv. Det kan findes på www.kulturpartner.dk. Hjemmesiden og informationsmateriale herom offentliggøres i dag, og regeringen vil følge op med konferenceaktivitet i efteråret 2003.

For at styrke dansk design og design som kilde til innovation og vækst i erhvervslivet vil regeringen fra 2004-2007 afsætte 12,5 mio. kr. årligt, der skal bidrage til at understøtte Dansk Design Center som dansk videncenter for design og som en mere offensiv designfremme-operatør. Regeringen har ligeledes sammen med Københavns Kommune afsat yderligere 8 mio. kr. i 2004 til verdensbegivenheden for design, INDEX 2005, der skal holdes i København. Det skal sammen med Dansk Design Centers øvrige indsats styrke brandingen af dansk design og af Danmark som designland. Samtidig styrkes den uddannelses- og forskningsmæssige indsats.

For at styrke dansk arkitekturs muligheder for at skabe yderligere innovation, effektivitet og kvalitet i byggeriet, afsætter regeringen fra 2004-2007 4,2 mio. kr. årligt til at understøtte Dansk Arkitektur Center som en markant erhvervsfremmeoperatør på arkitekturområdet og som formidler af arkitekturens betydning for dansk kultur og økonomi. Samtidig styrkes den uddannelses- og forskningsmæssige indsats på området.

Endelig afsætter regeringen i alt 21 mio. kr. over 4 år til en kompetenceenhed for udvikling og tiltrækning af internationale events til Danmark og til Idrætsfonden Danmark. Målet er at styrke professionaliseringen af internationale events i Danmark. Begivenheder, der ikke alene gavner den danske økonomi, men som i lige så høj grad bidrager til at styrke dansk eliteidræt, øge kulturproduktionen og –eksporten og styrke den globale profilering af Danmark og dansk erhvervsliv.

Læs ”Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen".

Yderligere oplysninger: 

Pressesekretær Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet,
tlf. 3392 3115/4018 4346
Pressesekretær Marianne Strøm Hansen, Kulturministeriet,
tlf. 3392 2992