Styrket indsats mod pædofili

Regeringen vil stramme børneattestordningen.

Regeringen foreslår, at pligten til at indhente børneattest udvides med en række konkrete institutions- og persongrupper f.eks. bibliotekarer på børnebiblioteker og havepersonale i dagsinstitutioner. De nye regler skal bidrage til at styrke indsatsen mod pædofili.

Initiativerne kommer som opfølgning på en tværministeriel arbejdsgruppe under Kulturministeriet, der har set nærmere på behovet for at foretage justeringer i børneattestreglerne, så det sikres, at der indhentes børneattest i alle relevante sammenhænge

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Det er vigtigt, at vores børn og unge kan færdes trygt i skoler, institutioner og til fritidsaktiviteter. Regeringen har skarpt fokus på, at vi har et effektivt system med børneattester, og at ordningen dækker alle relevante persongrupper, uden at det bliver for bureaukratisk. Arbejdsgruppen har afdækket, at der er behov for at stramme op på reglerne. Jeg vil derfor fremsætte et lovforslag i foråret, så vi får nogle mere tidssvarende regler.”

Børneattestreglerne bidrager til at sikre, at pædofilidømte ikke ansættes til at have med børn at gøre. Ordningen indebærer en pligt for idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler m.v. til at indhente børneattest på trænere, pædagoger, lærere m.v., der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest er en særlig form for straffeattest udstedt af Rigspolitiet, der indeholder oplysninger om domme for seksualforbrydelser begået mod børn. Der blev sidste år indhentet ca. 250.000 børneattester. I 64 tilfælde viste det sig, at ansøgeren havde domme m.v. for pædofili.

Læs arbejdsgruppens redegørelse

Hent bilag 1

Hent bilag 2

Læs om børneattester på kum.dk

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18

Pressechef Astrid Haug
Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07