Teaterfagfolk foreslår kvalitetssikring af teatre

En arbejdsgruppe nedsat af kulturminister Brian Mikkelsen anbefaler i ny rapport, at der indføres skærpede retningslinier for landets egnsteatre.

Rapporten er i dag blevet præsenteret i Kulturministeriet for kulturordførerne fra Folketingets partier.
 
I rapporten lægges der op til, at betingelserne for at opnå offentlig støtte under egnsteaterordningen strammes, og at der oprettes en ordning med teaterkonsulenter, der skal rådgive teatrene og de nye kommuner og løbende vurdere teatrene. Samtidig foreslås det, at der tages en række skridt til at sikre teatrenes regionale forankring, og at teatrene i den forbindelse omdøbes til ”regionalteatre”.
 
Ifølge formand for arbejdsgruppen, teaterchef Mogens Holm, Taastrup Teater, skyldes forslaget et ønske om at fastholde den kunstneriske legitimitet. Mogens Holm udtaler: ”Den kunstneriske legitimitet er forudsætningen for at stat og kommune også fremover kan forventes at ville deles om finansieringen af de decentrale teatre. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer en dialog med egnsteatre og kommuner, der kan være med til at udvikle området, så vi får endnu bedre egnsteatre. Arbejdsgruppens forslag kan sikre dette, og vi tror så meget på den ny struktur, at vi håber, at en kvalitetssikring også på sigt kan udvides til at omfatte landets øvrige teatre.”
 
Arbejdsgruppen blev nedsat i de politiske drøftelser, der i efteråret 2005 fulgte efter den ny teaterlov og stemmeaftalen om denne. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen er Gitte Kath, Teatret Møllen; Henrik Køhler, Riddersalen; Peter Westphael, Randers Teater; og Litten Hansen, næstformand i Kunstrådet.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Arbejdsgruppen er kommet med et meget konstruktivt forslag, der efter min vurdering kan betyde et stort løft af egnsteaterområdet. At der tages udgangspunkt i en konstruktiv dialog med de lokale teatre og beslutningstagere med et tilbud om øget faglig sparring, men også med en klar konsekvens, hvis et teater i det lange løb ikke kan leve op til kvalitetskravende, synes jeg er helt rigtige takter. Arbejdsgruppens rapport vil nu indgå i nærmere politiske drøftelser i løbet af maj.”
 
Hent arbejdsgruppens rapport

Yderligere oplysninger:

Mogens Holm, telefon 2427 3415 eller holm@fast.dk
Kontorchef Jane J. Pade, Kulturministeriet, telefon 3392 3566