22/04/2010

Teaterudvalget offentliggør sin rapport

Under overskriften ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” har det af regeringen nedsatte teaterudvalg i dag offentliggjort sin vision for scenekunsten i Danmark.

Teaterudvalget har bestået af kunstnerisk konsulent Lars Seeberg (formand), teaterredaktør Monna Dithmer og sceneinstruktør og kommende teaterchef for Düsseldorf Teater Staffan Valdemar Holm. Teaterudvalget har haft til opgave at danne sig et overblik over scenekunstområdet og udpege de største udfordringer, scenekunsten står over for i de kommende år. Udvalget skulle formulere en vision for scenekunstområdet som helhed og komme med bud på, hvordan udfordringerne kunne tackles.

Teaterudvalgets rapport og anbefalinger er blevet til på baggrund af en række møder med repræsentanter for teaterlivet. Udvalget har desuden ladet sig inspirere af udenlandske erfaringer gennem foredrag og korte studiebesøg.

Formand for Teaterudvalget Lars Seeberg siger: 

"Det har været en meget spændende rejse, vi været på, og den har været opmuntrende, fordi vi har mødt en stor åbenhed, kritisk sans og lyst til at deltage i projektet med at styrke og udvikle dansk teater. Vi håber inderligt, at vores forslag vil blive modtaget i samme ånd, som det er ment, nemlig som en kærlig opfordring til forandring uden tab af forankring."

Kulturminister Per Stig Møller siger: 

"Jeg synes, udvalget har gjort et stort og grundigt arbejde. Blandt andet har udvalget været i dialog med en lang række enkeltpersoner og repræsentanter fra alle kroge af teatermiljøet.

Nu vil jeg straks sende rapporten i høring i teatermiljøet og lytte til de synspunkter, som vil komme. Som en del af høringsprocessen vil jeg desuden invitere til en konference senere på foråret. Jeg håber på at få en åben og fordomsfri debat om fremtidens teater."

Vi har et godt teaterliv i Danmark. Formålet med denne rapport og kommende debat er at få et endnu bedre, vibrerende teaterliv på højt, internationalt niveau til gavn og glæde for os alle.” 

Hent Teaterudvalgets rapport

Yderligere oplysninger:

Formand for Teaterudvalget
Lars Seeberg tlf.: 21 44 02 08

Pressemedarbejder, Dorthe Skaaning Mathiesen
Kulturministeriet tlf.: 24 69 64 21