Teatre fritages for selskabsskat

De selvejende teatre sikres fremover en skattefritagelse af deres overskud, som de dermed får større frihed til at disponere over.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Allerede fra næste år får teatrene det lettere, når de slipper for at betale skat af deres overskud. Dermed opfylder vi et stærkt ønske hos teatrene, som fremover vil kunne bruge hele deres overskud til at udvikle deres tilbud og til at skabe nye forestillinger de efterfølgende år.  

Skattefritagelsen betyder også, at det i endnu højere grad vil kunne betale sig for teat-rene at skabe et overskud, som de selv vil kunne disponere 100 % over. Det er en ekstra motivation”.

Skatteminister Karsten Lauritzen siger:

”Jeg har som skatteminister et ønske om, at der skal være sund fornuft i vores skatte-regler. Og det giver ikke meget mening, at et teater skal bruge administrative ressour-cer på lave et dyrt skatteregnskab, når indtægten til staten er få millioner kroner. De ressourcer kan nu frigives til at berige danskerne med endnu bedre teateroplevelser.”  

Baggrund

Regeringen ønsker at sikre selvejende teatre fritagelse for selskabsskat. Skattefritagel-sen finansieres ved at reducere bevillingerne til de grupper af teatre, som kommer til at nyde godt af skattefritagelsen, med 0,3 % om året. Privatejede teatre, som udlodder overskud til deres ejere, vil fortsat skulle betale skat af overskuddet.

Inden for de seneste år, har der fra forskellige interessentgrupper på scenekunstområ-det været et ønske om, at teatrene skulle fritages fra at betale selskabsskat. I juni 2016 lovede skatteministeren, at han sammen med kulturministeren ville undersøge mulig-heden for at fritage teatrene for at betale selskabsskat. Undersøgelsen er nu resulteret i, at der vil blive fremsat et lovforslag om, at selvejende teatre fritages fra at betale sel-skabsskat.

Skatteministeren fremsætter i efteråret 2017 lovforslaget, så ændringen får virkning for teatrene fra 1. januar 2018

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16

Skatteministeriets pressetelefon, tlf. 72 22 23 24