Teatre og teaterforeninger får en ekstra hånd

Teatre og teaterforeninger får lov at beholde tilskud til billetter, som de skal dele med producenterne.

Kulturminister Joy Mogensen har efter drøftelse med Folketingets partier dispenseret fra bekendtgørelsen om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, så COVID-19-krisen ikke kommer til at betyde, at tilskud skal betales tilbage til staten.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Det er vigtigt, at vi finder hjælp til at støtte, at kunsten også findes efter COVID-19-krisen. Derfor har jeg lyttet til ønsker fra scenekunstmiljøet om at formidlingstilskuddene skal blive hos teatret og teaterforeninger, så de kommer producenterne af forestillinger til gode.”

Dispensationen gives for at medvirke til, at der også efter COVID-19 er et bredt spekter af scenekunstforestillinger alle steder i landet. For at det kan lykkes, skal ikke kun teatre og arrangører af scenekunstforestillinger kunne fortsætte. Det skal de, der producerer forestillingerne, også.

Derfor er det en betingelse for at beholde tilskuddet, at arrangører af visning af turnerende forestillinger og teater, der er værter for gæstespil, enten betaler producenterne fuld pris for forestillinger, der aflyses, eller udbetaler en kompensation, der svarer til 75 procent af det formidlingstilskud, der knytter sig til forestillingen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16