Thomas Winther som ny rektor for Det Jyske Musikkonservatorium

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udnævnt uddannelsesleder ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Thomas Winther som ny rektor for Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.

 

Thomas Winther, der er 50 år, blev efter to års studier i musikteori og musikhistorie ved Det Jyske Musikkonservatorium ansat i Danmarks Radio, hvor han gennemgik institutionens uddannelse som producer/producent og virkede som fastansat producent for Radiounderholdningsorkestret igennem en længere periode. Siden 2000 har Thomas Winther været ansat som uddannelsesleder for tonemesteruddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han blev prorektor 2005 og var konstitueret rektor 2006-2007.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
 
”Med Thomas Winther som rektor for Det Jyske Musikkonservatorium har konservatoriet fået en rektor, der besidder den kombination af kreativitet, lydhørhed og gennemslagskraft, der vil kunne samle og udvikle konservatoriet indadtil og indgå i et bredt samarbejde udadtil. Thomas Winther vil være i stand til at udnytte det meget store potentiale, der ligger i konservatoriets flytning til nyopførte bygninger ved Musikhuset Århus i sommeren 2007. De nye lokaliteter skaber de bedste fysiske rammer for uddannelsesaktiviteten og betyder samtidig, at konservatoriet kan blive en endnu mere synlig aktør i det lokale og regionale kulturliv.”
 
Ansættelsen sker efter en enstemmig anbefaling fra et ansættelsesudvalg bestående af afdelingschef Steen Kyed, kontorchef Charlotte Wilhelmsen, Kulturministeriet, samt studieleder Carsten Seyer-Hansen og Claus Olesen, Det Jyske Musikkonservatorium.
 
Som grundlag for ansættelsesudvalgets arbejde har bl.a. ligget en udtalelse om ansøgernes kvalifikationer fra et bedømmelsesudvalg bestående af fhv. lektor, cand.mag. Jens Brincker (formand) og rektor ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Johannes Johansson, begge udpeget af kulturministeren samt docent Karsten Aaholm, docent Bodil Krogh og timelærer Henrik Winther Hansen, alle udpeget af Det Jyske Musikkonservatorium
 
Thomas Winther tiltræder stillingen som rektor for Det Jyske Musikkonservatorium den 1. februar 2008.
 
Der indkom 15 ansøgninger til stillingen.
 
For yderligere oplysninger:
Kontorchef Charlotte Wilhelmsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 25 / cwh@kum.dk.