Tidligere udbetaling af biblioteksafgift

Effektiviseringer i Kulturstyrelsen betyder, at forfatterne, oversættere mv. kan få udbetalt biblioteksafgift tidligere end i dag.

Kulturminister Marianne Jelved har nu ændret reglerne for udbetaling af biblioteksafgift, så rettighedshaverne kan få udbetalt deres biblioteksafgiftspenge tidligere på året end hidtil.

Kulturstyrelsen får med den nye bekendtgørelse mulighed for at fremrykke udbetalingen af biblioteksafgift, der i dag falder den 30. juni. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2015, hvor de nye frister også bliver offentliggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside. Udbetaling af biblioteksafgift for 2014 vil ske den 30. april 2015.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg er glad for, at vi med denne ændring af reglerne kan forbedre vilkårene for forfatterne og andre modtagere af biblioteksafgift. Det er et godt eksempel på en effektivisering, der kommer borgerne til gode.”
Forslaget giver endvidere Kulturstyrelsen mulighed for at fastsætte regler for de frister, der gælder for forfatterne og dermed gøre reglerne mere overskuelige for forfatterne.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16
Kontorchef i Kulturstyrelsen, Annette Bach, tlf.: 25 39 88 53