Tilbud om internetfiltre til landets folkebiblioteker

Kulturminister Brian Mikkelsen tilbyder nu samtlige landets folkebiblioteker de såkaldte internetfiltre, så de kan sikre, at børn undgår pornografi på børnebibliotekernes computere.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er vigtigt, at alle landets biblioteker har mulighed for at beskytte børn mod pornografisk materiale, når de benytter bibliotekets computere. Det er en hovedprioritet for mig som kulturminister at være med til at sørge for, at børn surfer på nettet på trygge vilkår, når de er på biblioteket.”
 
Ministeren har bedt Biblioteksstyrelsen om at fremsætte forslag til, hvordan sagen kan gribes an. Styrelsen har i samarbejde med SKI (Statens og Kommunerns Indkøbs Service A/S) inviteret forhandlere af it-infrastruktur i SKI regi til at fremsende tilbud på opgaven. De indkomne forslag er gennemgået i samarbejde med Danmarks Biblioteksskole. Der er enighed om at indgå samarbejde med Atea Danmark A/S ud fra kriterier som funktionalitet, brugervenlighed og administration.
 
Eftersom folkebiblioteket er en kommunal opgave, er det landets kommunalbestyrelser, der har beslutningskompetencen, når det gælder hvilke informationer og oplysninger bibliotekets pc’er skal give publikum adgang til.
 
Økonomien bag internet-filtrene er skruet således sammen, at Kulturministeriet tilbyder en finansiering, hvor staten betaler for produkt og installering, mens kommunerne derefter selv sørger for den løbende drift.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598
Direktør i Biblioteksstyrelsen Jens Thorhauge, tlf: 3373 3367