Tillægsaftale om anvendelse af ekstra licensmidler fra 2015 justeres

De mediepolitiske ordførere for partierne bag Medieaftale 2015-2018 har på et møde den 1. februar 2017 besluttet at justere den tillægsaftale om anvendelse af ekstra licensmidler fra 2015 til forskellige formål, som blev offentliggjort den 6. januar 2017.

 

Justeringen består i, at Public Service-Puljen tilføres 18,0 mio.kr. i stedet for 23,0 mio.kr., idet de 5,0 mio.kr. (der var reserveret til tv-drama mv., der laves i samarbejde med de regionale filmfonde) i stedet tilføres Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordningen til regional filmproduktion. 

De 5,0 mio.kr. forudsættes anvendt til forhøjelse af de midler, der i Filmaftale 2015-2018 er reserveret til FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje til støtte af regionale filmproduktioner, herunder kort- og dokumentarfilm, der laves i samarbejde med et produktionsselskab og FilmFyn eller Den Vestdanske Filmpulje. 

Der er herefter reserveret i alt 9,5 mio.kr. til hver af de to filmfonde i aftaleperioden.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon, 22 76 51 16