Tillægsaftale til medieaftalen og høring vedr. ændring af radio- og fjernsynsloven

Partierne bag medieaftalen for 2012-2014 har i dag indgået tillægsaftale til medieaftalen om sponsortilskud. Kulturministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S om gennemførelsen af medieaftalen i høring

Med tillægsaftalen ændres punktet om DR’s og de regionale TV 2-virksomheders adgang til at modtage sponsortilskud fra kommercielle virksomheder i medieaftalen for 2012-2014, som blev indgået den 9. oktober 2012 af samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance. 

Herefter er der enighed mellem aftalepartierne om, at de regionale TV 2-virksomheder fortsat kan modtage sponsortilskud til public service-programvirksomheden fra kommercielle virksomheder, mens DR ikke har adgang til at modtage sådant sponsortilskud. DR kan dog fortsat til public service-programvirksomheden modtage sponsortilskud i form af såkaldt ”produktsponsorering”. 

Med lovforslaget gennemføres de punkter i medieaftalen for 2012-2014 samt tillægsaftalen, som kræver lovændring. Der henvises til lovforslagets bemærkninger for yderligere uddybning heraf. 

Frist for afgivelse af bemærkninger til lovforslaget er senest fredag den 14. december 2012.

Bemærkningerne bedes sendt elektronisk til map@kum.dk med kopi til kum@kum.dk

Hent tillægsaftalen om DR’s og de regionale TV 2-virksomheders adgang til at modtage sponsortilskud fra kommercielle virksomheder (pdf)

Hent flere oplysninger om høringen

Læs mere om medieaftalerne