Tivoli-slottet bliver ikke fredet

Kulturminister Brian Mikkelsen har stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning om ikke at frede ”Tivoli-slottet”, som det tidligere Kunstindustrimuseum på H.C. Andersens Boulevard over for Rådhuspladsen i København populært kaldes.

”Jeg har taget Kulturarvsstyrelsens vurdering af Tivolislottets arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter til efterretning og har derfor stadfæstet afgørelsen om ikke at frede bygningen” siger kulturministeren.
 
Kulturarvsstyrelsen besluttede i november sidste år ikke at frede bygningen. Denne afgørelse blev påklaget til kulturministeren, der nu har besluttet at stadfæste styrelsens afgørelse.
 
Kulturarvsstyrelsen har vurderet, at Tivoli-slottet er et fint eksempel på den såkaldte Rosenborgstil, men at den ikke føjer noget bemærkelsesværdigt til rækken af allerede fredede bygninger i Danmark fra den periode. Videre finder styrelsen, at der er foretaget så mange ændringer i bygningen, at fredningsværdierne er forringet. Endelig finder styrelsen, at der er sket så markante ændringer af bygningens omgivelser, at den oprindelige sammenhæng er forsvundet.
 
Afgørelsen i fredningssagen er ikke en stillingtagen til, om bygningen skal nedrives eller ej. Hvis Tivoli stadig har planer om at nedrive bygningen, er det således Københavns Kommune, der tager stilling til en eventuel nedrivningsansøgning. 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard tlf.  33 92 29 96
Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf: 33 95 45 60 eller mobil 24 69 64 26