To milliarder kroner til idrætten fra nyt EU-program

Januar 2014 søsættes EU's nye syvårsprogram for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, Erasmus+. Det er første gang, at Erasmus+ indeholder en budgetpost specifikt til idræt.

Syvårsprogrammet Erasmus+ har til formål at forbedre borgernes kvalifikationer og beskæftigelsesmuligheder samt støtte modernisering af uddannelses- og ungdomsordninger. Initiativet har et samlet budget på 100 mia. kr.

For første gang er der midler øremærket specifikt til idræt. Med posten tildeles der ca. 2 mia. kr. over de kommende syv år. Midlerne skal bidrage til udviklingen af den europæiske dimension i idræt ved at bekæmpe grænseoverskridende trusler som eksempelvis matchfixing og doping. Midlerne vil også støtte tværnationale projekter, der omfatter organisationer inden for breddeidrætten, ved f.eks. at fremme god forvaltningsskik, social inklusion og fysisk aktivitet for alle.

Programadministrationen er placeret centralt i Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Her vil man varetage ansøgningsprocedurer, fordeling af midler og øvrige administrative opgaver.

Informationsmøde

Tirsdag d. 4. februar 2014 afholder Kommissionen og EACEA et infomøde i Bruxelles, hvor de vil informere potentielle ansøgere om programmet og dets støttemuligheder.
Læs mere om infomødet på Europakommissionens hjemmeside

Læs mere om Erasmus+ herunder programvejledning og indkaldelse af forslag på Europakommissionens hjemmeside