Trænere og aktive ind i Anti Doping Danmarks ledelse

Folketinget vedtog i dag enstemmigt loven om fremme af dopingfri idræt. Dermed har Danmark bragt sig i førerfeltet i bekæmpelsen af doping i idrætten.

Med loven ændrer Anti Doping Danmark pr. 1. januar 2005 status fra forsøgsordning til en permanent, selvejende offentlig institution. Kulturminister Brian Mikkelsen har efter aftale med Socialdemokratiet efterkommet et stærkt ønske fra trænerne og de aktive eliteidrætsudøvere om at blive direkte repræsenteret i Anti Doping Danmarks bestyrelse. Det sker ved en udvidelse af bestyrelsen fra 10 til 12 medlemmer.
 
Det har herudover været et centralt element i lovforberedelsen at få sat fokus på den doping, der foregår i fitness- og motionscentre. I første omgang pålægger loven Anti Doping Danmark at indgå aftaler om dopingbekæmpelse med fitness- og motionscenterbranchen. Før man gør aftalerne obligatoriske, har regeringen fundet det hensigtsmæssigt at få belyst en række afgrænsnings- og håndhævelsesspørgsmål, der knytter sig til en sådan ordning.
 
Den midlertidige bestyrelse på 10 medlemmer med professor, dr.med. Michael Kjær som formand, fortætter som permanent bestyrelse frem til udgangen af 2008.
 
”Jeg er meget glad for, at et enigt Folketing har sluttet op om dette epokegørende initiativ i bekæmpelsen af et af idrættens alvorligste problemer. Det gør Danmark til det land i verden, der er længst fremme i bekæmpelsen af doping”, udtaler kulturministeren.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598/2469 6435
Kontorchef Søren Riiskjær 3392 9832/2342 3690.