Tre jyske teatre rykker en liga op

Frederia Teater, Vendsyssel Teater og Randers Teater (tidl. Randers Egnsteater) er nu klar til at blive regionale kraftcentre. De skal i høj grad udbrede scenekunst i hver deres regionale område og samtidig skal de løse nationale scenekunstopgaver. De tre teatres nye status starter formelt 1. januar 2020.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

"De tre markante teatre vil fremover skulle række længere ud, så endnu flere for-skellige mennesker møder scenekunst og oplever glæden ved at gå i teatret. Det er vigtigt, at der er teatre, som kan gå foran og udvikle dansk scenekunst, gerne i sam-arbejde med andre teatre, scenekunstnere eller lokalsamfund. Jeg glæder mig til at følge med i, hvordan de tre regionale kraftcentre i årene fremover løfter opgaven til gavn for os alle sammen.” 

Nye nationale opgaver og større økonomi 

De tre teatre i Vendsyssel, Frederica og Randers får nu tilsammen et varigt økonomisk løft på 10,5 mio. kr. Med pengene følger opgaven at sikre et alsidigt udbud af scenekunst i deres regionale område og inden for det felt, de arbejder med. De skal bidrage til et aktivt scenekunstliv, som både har fokus på det danske og det interna-tionale. 

Fredericia Teater skal som hele Danmarks musicalteater bidrage med værkudvikling, produktion og sceneteknologisk innovation samt talentudvikling inden for musical-genren i Danmark. 

Randers Teater får et særligt ansvar for at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst. 

Vendsyssel Teater er et regionalt scenekunstnerisk kraftcenter med særligt fokus på at udvikle og styrke ny dansk dramatik, bl.a. med produktioner, der tager udgangs-punkt i Vendsyssel og omegn. 

Nye bestyrelser med lokal forankring

Sammen med de opgaver og det direkte statslige tilskud får de nye teatre også nye bestyrelser fra årsskiftet. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af kulturministeren, kommunerne, Statens Kunstfond og valgt af teatrenes medarbejere. Der er komment nye kræfter til i alle bestyrelserne, men de, der kender teatrenes hidtidige bestyrel-ser, vil kunne nikke genkendende til mange navne, som er med til at sikre både kon-tinuitet og lokal forankring.

Fredericia Teaters nye bestyrelse 

 • Formand Gitte Lillelund-Bech 
 • Christian Have, Have Kommunikation
 • Ole Steen Hansen, medlem af Fredericia byråd (S)
 • Pernelle Jensen, medlem af Fredericia byråd (V)
 • Ina Miriam Rosenbaum, skuespiller og instruktør
 • Tim Høyer, cheflysdesigner og leder af lydafdelingen ved Fredericia Teater

Randers Egnsteaters nye bestyrelse 

 • Jes Weyhe Grønbæk, advokat i Advokatfirmaet Grønbæk og Huuse I/S Ret & Råd Randers
 • Rina Valeur Simonsen, sekretariatsleder i SEGES
 • Steen Bundgaard, medlem af Randers byråd (S)
 • Anders Buhl Christensen, medlem af Randers byråd (V)
 • Henrik Vestergaard Friis, daglig leder af Live Art Danmark
 • Lisbeth Knopper, skuespiller og instruktør ved Randers Egnsteater

Vendsyssel Teaters nye bestyrelse 

 • Henrik Jørgensen, medlem af Hjørring byråd (V)
 • Ole Peter Christensen, direktør i Spar Nord i Hjørring
 • Dorte Maarbjerg Stigaard, innovationsdirektør på Aalborg Universitet
 • Mogens Bjerre, medlem af Hjørring byråd (S)
 • Julie Maj Jakobsen, dramatiker
 • Anders Budolf Andersen, belysningsmester ved Vendsyssel Teater

Baggrund om scenekunstloven og de tre nye kraftcentre 

Den 20. marts 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om scenekunstområdet, som bl.a. indebærer, at Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater rykker op i en ny liga og får regionale eller landsdækkende opgaver og en øget til-skud fra staten på tilsammen 10,5 mio. kr. årligt. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16