Tre ministerier søsætter ny køreplan for international kulturudveksling

Kulturminister Mette Bock, udenrigsminister Anders Samuelsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen løfter nu sløret for Danmarks nye strategi for internationale kulturudveksling. USA, det nære Europa og Asien (Kina, Japan og Sydkorea) er udpeget som geografiske fokusområder. Kunstnerisk frihed, mangfoldighed, ytringsfrihed og armslængde er blandt de nøgleværdier, som vil præge danske kulturindsatser i udlandet frem til 2020.

Med lanceringen af Det Internationale Kulturpanels nye strategi for international kulturudveksling (2017-2020) får Danmark en ny retning på kulturindsatser i udlandet.

Kulturminister Mette Bock siger:

”I Danmark har vi nogle stærke traditioner for at lade kulturen og kunsten spille en aktiv rolle i vores internationale engagement og samarbejde – og det skal vi holde fast i. I en tid, hvor Europa er under forandring og den globale konkurrence på den kulturelle front er skærpet, er det vigtigt, at vi får udbygget vores alliancer og samarbejdsrelationer, dér hvor potentialet er størst. Det gælder i særlig grad i forhold til USA, det nære Europa og en række asiatiske lande, som udgør attraktive markeder for danske kunstnere og kulturinstitutioner. Kunsten og kulturen giver nogle helt unikke muligheder for styrke Danmarks internationale position – både i forhold til kultureksport og turisme, men også når det gælder styrkelsen af det bløde diplomati og dialogen med de nationer, som har andre kulturelle værdisæt end vi selv.”

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

"Jeg er glad for at Danmark med kultur kan vise vores værdier ude i verden og få input med hjem. På den måde er kultur med til at skabe engagement og debat om indretningen af samfundet. Det er et af vores 'soft power'-redskaber i den udenrigspolitiske værktøjskasse."

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”Dansk kunst og kultur er en væsentlig del af Danmarks internationale brand og er med til at øge interessen for Danmark, både som handelspartner og turistdestination. Mange turister rejser fx efter kulturelle oplevelser, og her er vores internationale kulturudveksling med til at uddele smagsprøver på dansk kunst og kultur, som kan give flere turister lyst til at rejse hertil. Og man skal bestemt heller ikke underkende betydningen af kendskabet til dansk kunst og kultur som døråbner for danske virksomheder på det internationale marked.”

Det Internationale Kulturpanel vil i 2017-2020 prioritere følgende tre geografiske indsatsområder:

  • Det nære Europa (Norden og Østersøen, Storbritannien, Frankrig og Tyskland)
  • USA
  • Asien (Kina, Japan og Sydkorea).

Den nye strategi for international kultureudveksling (2017-2020) skal understøtte de danske aktører, der arbejder med kulturudveksling på tværs af de tre ministerier – det gælder bl.a. design og filmerhvervet, de udøvende kunstnere og de danske ambassader, der løbende iværksætter kulturelle projekter.

Erfaringer fra Det Internationale Kulturpanel viser, at gennemslagskraften for dansk kunst og kultur øges, når et initiativ eller et projekt sættes ind i en større fortælling. Det Internationale Kulturpanel vil derfor i forbindelse med implementeringen af den nye strategi arbejde aktivt med en række ”værdifortællinger” som overligger for kulturudvekslingen.

Eksempler på værdier

  • Demokratisk samfund præget af sammenhængskraft og gennemsigtighed
  • Ytringsfrihed og åbenhed for dialog, deltagelse og kritik
  • Kunstnerisk frihed og armslængdeprincip
  • Kreativitet, nærvær, mangfoldighed og dialog i øjenhøjde.

Fakta om Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) blev nedsat i 2010 i forlængelse af regeringens strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv og er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og følgende statslige institutioner: Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond, Det Danske Kulturinstitut, Dansk Designcenter, Dansk Arkitekturcenter, Visit Denmark, Det Danske Filminstitut.

Læs mere om Kulturministeriets internationale arbejde og Det Internationale Kulturpanel på Slots- og kulturstyrelsens hjemmside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet: pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Udenrigsministeriet: presserådgiver Lars Peter Levy, tlf.: 41 90 41 24, larlev@remove-this.um.dk

Erhvervsministeriet: presserådgiver Sara Ringgaard Price, tlf.: 91 39 94 07, srp@remove-this.evm.dk