Tre ministre yder fælles tilskud til C:NTACT

Kulturminister Carina Christensen har sammen med undervisningsminister Bertel Haarder og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech besluttet i fællesskab at yde et statsligt tilskud til C:NTACT i en 3-årig periode.

C:NTACT har til huse på Betty Nansen Teatret og laver kunstneriske projekter for unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde. C:NTACT skaber ved hjælp af de kunstneriske udtryksformer levende møder imellem mennesker med den personlige fortælling som udgangspunkt. De unge professionelle kunstnere og undervisere giver deltagerne redskaber til at præsentere deres historier i en kunstnerisk sammenhæng.
 
De tre ministerier har tidligere i kraft af økonomisk støtte været med til at sætte C:NTACT i gang og har besluttet at støtte projektet endnu en periode. Bikubenfonden er hovedtilskudsyder på projektet med 3,5 mio. kr. årligt. De tre ministerier bidrager ligeligt til det samlede tilskud, som er på i alt 1,5 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012. I løbet af perioden skal C:NTACT levere en plan for, hvordan man vil finansiere og håndtere projektet, når statens tilskud udløber.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
" C:NTACT er et foregangseksempel på, hvordan det kunstneriske arbejde kan skabe en fælles platform for unge med forskellig social og kulturel baggrund, og hvordan arbejdet med kulturel mangfoldighed samtidig kan være med til at udvikle og skabe innovation af forskellige kunst- og formidlingsformer. C:NTACTs arbejde går på tværs af de gængse kasser og omfatter både vigtige kunstneriske, kulturelle, uddannelsesmæssige og integrationsmæssige aspekter. Derfor er jeg også glad for, at undervisningsministeren, integrationsministeren og jeg er blevet enige om en fælles løsning, hvor staten yder et tilskud, som i en 3-årig periode kan supplere det generøse tilskud fra Bikubenfonden. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at staten kan gå sammen med det private om at løse en vigtig opgave.”
 
Undervisningsminister Bertel Haarder siger:
”C:NTACT formidler møder gennem kunsten samtidigt med, at de medvirkende gennemgår stor personlig udvikling. Det er integration på mange niveauer.

De unge, der repræsenterer vidt forskellige nationaliteter, synger, danser, optræder, rapper deres egne personlige historier ud til publikum, derved får både de medvirkende og publikum et langt mere nuanceret billede end gennem mediernes skarpskårne formidling,” siger Bertel Haarder, der selv har overværet flere af deres forestillinger.
 
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech siger:
"C:NTACTs hidtidige arbejde har været særdeles velkvalificeret, og der er opnået gode resultater. Rigtig mange unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk har været involveret i projektet og har fået et indgående kendskab til teater, film og flere andre sider af kulturlivet i Danmark. Men nu er det på tide, at projektet finder sine egne ben at stå på. Derfor er vi blevet enige om en økonomisk ordning hen over de næste tre år, hvorved vi gradvist slipper projektet og giver Betty Nansen Teatret mulighed for at finde nye veje for projektet."
 
Yderligere oplysninger: 
Kontorchef Karin Marcussen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 66
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21 
 
Fuldmægtig Helle Fahl, Integrationsministeriet 33 92 28 92
Kommunikationschef Thomas Bille Winkel, Integrationsministeriet 33 92 31 98
 
Kontorchef Signe Tychsen Philip, Undervisningsministeriet, tlf.: 33 92 51 27