Trekantområdet går nye kulturveje

Kulturministeren og de seks jyske kommuner i Kulturregion Trekantområdet har indgået en ny kulturaftale for perioden 2012–2015. Kulturministeriet støtter aftalens indsatsområder med i alt 7 mio. kr.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

“Jeg er glad for den nye aftale med Kulturregion Trekantområdet. Det bliver interessant at følge kulturregionens satsning på at blive et eksperimentarium for krydsfeltet mellem design, kunst og kunsthåndværk. Det er et rigtigt godt initiativ, som kan bidrage til at skabe vækst. Det er også ambitiøst, at Trekantområdet, som de første i Danmark, samler kræfterne inden for den rytmiske musik i ét fælles regionalt spillested.” 

Kulturregion Trekantområdet

Kulturregion Trekantområdet er et samarbejde mellem kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Den nye kulturaftale for 2012-2015 er regionens tredje. 

Den nye aftales indsatsområder er: Flere kulturbrugere og mere samarbejde på tværs af kulturregionen; De unikke kulturelle kompetencer i Trekantområdet; samt Talentudvikling og kulturel udfoldelse blandt unge. 

For alle tre indsatsområder gælder det, at der skal udvikles nye samarbejdsformer, og at omverdenen inddrages i et større omfang end hidtil. 

Hent kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet (pdf)   

   

   

Yderligere oplysninger

Pressechef Andreas Hemmeth,
Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07

Kulturkonsulent Karsten Rimmer Larsen,
Kulturregionens sekretariat, tlf.: 30 58 04 08

 

Udviklingsaktiviteter 

Nye aktiviteter i kulturaftalen med Kulturregion Trekantområdet 

Den nye aftale har følgende indsatsområder:   

   

 • Flere kulturbrugere og mere samarbejde på tværs af kulturregionen
 • De unikke kulturelle kompetencer i Trekantområdet
 • Talent og kulturel udfoldelse blandt unge. 
 •  

Der udvikles konkrete udviklingsprojekter i aftaleperioden. 

Indsatsområder 

1. indsatsområde:
Flere kulturbrugere og mere samarbejde

Trekantområdet står sammen med resten af Danmark og Europa over for store udfordringer, som også kommer til at gælde for kulturlivet. Økonomisk er udfordringen at skabe bedre kulturtilbud for de samme eller færre ressourcer. Det skal blandt andet ske via nye samarbejdsformer. Menneskeligt og mentalt er udfordringen at ruste borgerne til virkeligheden og konkurrencen i den globaliserede verden, bl.a. ved at gøre flere til kulturbrugere. 

Mål for indsatsområdet:

   

 • At udvide borgernes kulturelle horisont og kulturelle kompetencer
 • At skabe bedre kulturtilbud fra kulturinstitutionerne ved øget samarbejde, koordinering og arbejdsdeling. 
 •  

Kulturregionen har allerede indledt en række samarbejder, og det arbejde intensiveres i den nye aftale. Kunstrådets Musikudvalg har således for nylig godkendt, at Trekantområdets spillesteder Godset (Kolding), Det Bruunske Pakhus (Fredericia) og Bygningen (Vejle) bliver ét nyt fælles regionalt spillested. Det er første gang, flere kommuner i Danmark går sammen om ét fælles regionalt spillested. Kulturregionen banede vejen for spillestedet via et udviklingsprojekt i den foregående kulturaftale. Skabelsen af et regionalt spillested kan bane vejen for flere samarbejder mellem kulturinstitutioner og andre sektorer i kulturaftalerne. Kulturregionen har ligeledes planer om at udvikle en kulturfestival i dialog med institutioner, miljøer og kunstnere fra det øvrige Danmark og udlandet. 

Kulturministeriet støtter indsatsområdet med i alt 4,0 mio. kr. i aftaleperioden. 


Indsatsområde 2:
De unikke kulturelle kompetencer i Trekantområdet

Et karakteristisk træk ved Trekantområdet er de mange institutioner, der beskæftiger sig med kunsthåndværk og design. På museumsområdet er der bl.a. Trapholt og Koldinghus. Dertil kommer Designskolen Kolding. Inden for erhvervsområdet arbejder Spinderihallerne i Vejle og House of Design i Kolding i krydsfeltet mellem design, kunst og erhverv. Også projektet Design2Innovate har base i Trekantområdet. 

Kulturregionen stiler efter at udvikle og gennemføre et designprogram, hvor der eksperimenteres med samarbejde mellem kunst, erhvervsliv og design via nye udviklingsprojekter. 

Kulturregionens mål for indsatsområdet er: 

   

 • At blive et eksperimentarium for krydsfeltet mellem design, kunst og kunsthåndværk og dermed bidrage til Danmarks vækst – både økonomisk og kulturelt.
 • At skabe et frirum, hvor designere, kunstnere og kunsthåndværkere kan eksperimentere med og udvide deres respektive felter.
 • At udbygge det koordinerende samarbejde mellem de forskellige aktører og institutioner i Trekantområdet med samarbejdspartnere i ind- og udland. 
 •  

Kulturministeriet støtter indsatsområdet med i alt 1,6 mio. kr. i aftaleperioden. 

 

Indsatsområde 3:
Talent og kulturel udfoldelse blandt unge

Med indsatsområdet vil kulturregionen sætte fokus på, at Trekantområdet skal være et godt sted at være ung – hvad enten man selv spiller på et instrument, for eksempel på en musikskole, eller blot bruger eller organiserer kultur.

Målene for indsatsområdet er: 

   

 • At skabe gode miljøer og rammer for unge talenters kunstneriske udfoldelse
 • At give unge mennesker mulighed for at skabe kultur til andre unge. 
 •  

Kulturregionen vil arbejde på at få en række uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet til at hjælpe unge talenter med at dygtiggøre sig.   

Kulturministeriet støtter indsatsområdet med i alt 1,4 mio.kr. i aftaleperioden.