TV 2 er klar til privatisering

Der er grundlag for at drive TV 2 i aktieselskabsform på de vilkår, der er indeholdt i Medieaftale 2002-2006. En efterfølgende privatisering vil styrke TV 2’s kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag til bl.a. programproduktion.

Samtidig bør TV 2 sikres adgang til risikovillig kapital hos private ejere, hvis tv-stationen på langt sigt skal kunne opretholde sit indtægtsgrundlag og høj kvalitet i sendefladen.
 
Det er blandt konklusionerne i to rapporter, som Kulturministeriet netop har modtaget fra hhv. PricewaterhouseCoopers og Danske Bank. Efter et møde om rapporternes konklusioner vurderer partierne bag medieaftalen - regeringspartierne og Dansk Folkeparti - at der nu er grundlag for at omdanne TV 2 til et statsligt aktieselskab for herefter at gennemføre en privatisering:

”Rapporterne sandsynliggør, at et privatiseret TV 2 vil være i stand til at leve op til fastsatte public serviceforpligtelser, også selv om licensen til TV 2 falder bort. Det er samtidig vurderingen, at en privatisering ikke mindst på sigt vil være til fordel for TV 2 og ikke mindst seerne, der også i fremtiden vil være sikret en god og bred dækning af bl.a. nyheder, danske film, sport og underholdning. Vi finder derfor, at grundlaget for at gå videre med privatiseringsprocessen er til stede,” udtaler regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Kulturministeriet sender i dag et lovforslag om omdannelse af TV 2/DANMARK til aktieselskab i høring med henblik på vedtagelse af lovgrundlaget inden sommerferien. Aftalepartierne vil løbende holde Folketingets Kulturudvalg orienteret om processen frem mod privatiseringen og lægge op til bred debat om betingelserne herfor.

Yderligere oplysninger:

Brian Mikkelsen, kulturminister 3392 3598
Carina Christensen (K) 2346 6472
Poul Nødgaard (DF) 2180 1470
Jens Rohde (V) 4025 4536