TV 2's nye bestyrelse valgt på generalforsamling

I dag blev der på TV 2/DANMARK A/S' ordinære generalforsamling valgt en ny bestyrelse for selskabet.

Ministeren har på generalforsamlingen i TV 2/DANMARK A/S i dag valgt følgende til bestyrelsen i selskabet: 

     

  • Lars Liebst, formand
  • Merete Lundbye Møller, næstformand
  • Palle Smed
  • Bjørn Erichsen
  • Annette K. Olesen
  • Louise Gade
  •  

Der er valgt fire nye medlemmer til bestyrelsen, hvorfor næstformand Tine Roed samt bestyrelsesmedlemmerne Flemming Østergaard, Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjæ-rulff-Schmidt træder ud af bestyrelsen.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Først vil jeg sige tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen for det store engagement, de har lagt i bestyrelsesarbejdet.

Jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse med sin store mediemæssige, juridiske, kulturelle og ledelsesmæssige erfaringer kan tilføre TV 2 nye stærke ressourcer til at klare selskabets fremtidige udfordringer.”

Yderligere oplysninger

Pressechef Astrid Haug
Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18