Udbud af analyseopgave vedr. TV 2’s kapitalstruktur

Kulturministeriet udbyder i dag opgaven ”Analyse af TV 2/DANMARK A/S’ kapital-struktur”.

Analysen skal indeholde en vurdering af følgende:

   

 • Den optimale kapitalstruktur for TV 2 som stand alone-selskab, henset til: 
 •  

   

 1. TV 2’s fremtidige indtjeningsgrundlag i lyset af bl.a. udviklingen på markedet for tv-reklamer og markedet for betalings-tv. Der tages i den forbindelse højde for strukturelle ændringer i tv-seningen. 
 2. TV 2’s investeringsbehov.
 3. De særlige forhold, der gælder for TV 2 som virksomhed, herunder for eksempel bindinger på omkostningssiden som følge af public service-forpligtelser samt ejerforhold.
 4.  

   

 • En afdækning og analyse af 5-10 andre relevante medieselskabers kapitalstruktur på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale, herunder afdækning af eventuelle særlige forhold.
 • En sammenholdelse heraf med TV 2’s nuværende kapitalstruktur i lyset af eventuelle særlige forhold.
 • En anbefaling vedrørende eventuel justering af TV 2’s nuværende kapitalstruktur i form af udlodning af ekstraordinært udbytte på den ordinære generalforsamling i april 2013, jf. nærmere beskrivelse i udbudsmaterialet.
 •  

Tilbudsfristen er 17. september 2012 kl. 12.

Analysens resultat skal foreligge senest 4. januar 2013.

Baggrund for udbuddet

Analysen udbydes på baggrund af EU-Kommissionens afgørelse af 20. april 2011 om den statsstøtte C 19/09 (ex N 64/09), som Danmark har til hensigt at yde til omstruktureringen af TV 2 Danmark A/S. Det fremgår af Kommissionens afgørelse, at den danske regering i slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013 skal lade en uafhængig finansekspert foretage en analyse af TV 2’s kapitalstruktur ved at sammenligne den med kapitalstrukturen i andre relevante medieselskaber.

Hvis TV 2’s kapitalstruktur afviger væsentligt fra medianen eller gennemsnittet for de relevante medieselskaber, skal den danske regering tilpasse kapitalstrukturen på generalforsamlingen i april 2013 for at rette op på denne situation (afgørelsens artikel 4).

Udbuddet sker i henhold til tilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer.

Læs om udbudet på www.udbud.dk 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om opgaven, herunder rekvirering af udbudsmateriale kan ske ved at rette henvendelse til:

Fuldmægtig Marie Agerlin Lund,
Kulturministeriet, e-mail: map@kum.dk, tlf.: 33 92 35 74