Udbud af FM 4

Radio- og tv-nævnet udbyder nu tilladelsen til den 4. landsdækkende FM-kanal i en skønhedskonkurrence med priselement. Sidste frist for ansøgninger er mandag den 28. februar kl. 12.00.

Skønhedskriterierne for udbuddet er:

     

  • kvaliteten og realiteten i ansøgers plan for driften
  • størrelsen af det tilskud, ansøger tilbyder at kunne drive kanalen for, samt
  • indholdet af de tilbudte programmer m.v.

Tilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen og gælder frem til og med den 31. oktober 2019.

Da der er indledt en notifikationssag hos EU-kommissionen kan der komme ændringer i både bekendtgørelse, udbudsmateriale og frister. Styrelsen for Bibliotek og Medier vil løbende orientere om udviklingen. Der tages endelig forbehold for, at udbuddet kan blive aflyst som følge af notifikationssagen.

Læs mere og hent udbudsmateriale på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside