Udbud af replanlægning af FM-båndet

I dag er prøveplanlægningen af det danske FM-bånd offentliggjort som EU-udbud.

Det sker som ’udbud med konkurrencepræget dialog’ hvor Kulturministeriet efter en dialogfase med en række firmaer, der har søgt om at blive prækvalificerede til opgaven, vælger hvilket firma der skal gennemføre replanlægningen.

Regeringen og de mediepolitiske ordførere bag den mediepolitiske aftale for 2002-2006 indgik 22. juni 2005 en tillægsaftale om replanlægningen af FM-båndet i Danmark.

Formålet med replanlægningen er at give lytterne flest muligt kanaler at vælge mellem, og dermed flere valgmuligheder og konkurrence på radioområdet. Målet for replanlægningen er først og fremmest at etablere flere landsdækkende eller næsten landsdækkende sendemuligheder, samt at sikre de kommercielle lokalradioer bedre sendeforhold.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er virkelig glad for, at udbudet nu er offentliggjort. Det bliver virkeligt spændende at se, hvilke løsninger firmaerne vil pege på. Det er vigtigt, at der skabes bedre vilkår for landsdækkende kommerciel radio i Danmark.

Jeg har tiltro til, at vi vil få udarbejdet en frekvensplan, der kan skabe gode nye muligheder i Danmark for flere landsdækkende FM-radiokanaler.”

Replanlægningen skal udføres med anvendelse af såkaldte hollandske principper. Hollandske principper indebærer bl.a. en tættere pakning af frekvenserne, samt anvendelse af Single Frequency Networks og Near Single Frequency Networks teknikker. Dette er teknikker, der muliggør brug af samme frekvens på nabosendere og nabofrekvenser på nabosendere.

Når prøveplanlægningen foreligger, forventet omkring årsskiftet 2006/2007 tager aftalepartierne og regeringen stilling til om den nye plan skal implementeres.