Uddeling af Anti Doping Prisen 2002 - Kulturministeriet

Kære Venner

Tak fordi I er kommet til stede i dag, hvor vi for tredje gang uddeler Anti Doping Prisen.

Det er med en særlig glæde at jeg i år har set frem til denne prisuddeling. Siden vi i maj sidste år uddelte prisen føler jeg, at vi har taget afgørende skridt frem i kampen mod doping.

Lige fra samarbejdet mellem idrætsorganisationerne og regeringen om Anti Doping Danmark blev iværksat, har det stået klart, at den store udfordring i kampen mod doping - også for Danmark - lå på det internationale plan. Det handlede for os om at få så mange af vore udenlandske venner som muligt medinddraget i sagen. Kun ved på internationalt plan at tale med én stemme gennem harmonisering af vore holdninger til - og sanktioner overfor - doping kan vi komme denne trussel mod idrættens grundlæggende værdier til livs.

WADA’s verdenskonference i København i begyndelsen af sidste måned markerede det gennembrud i bestræbelserne for at få international opbakning til dopingbekæmpelsen, som vi har ventet så længe på. Ved den lejlighed forpligtede mere end 80 af verdens betydelige idrætslandes regeringer sig til at bakke idrættens organisationer op i dopingkampen, politisk såvel som økonomisk – og siden er mange flere lande kommet til. Med dette resultat i hus kan vi forhåbentlig nu se frem til en dopingfri sommer-OL i Athen næste år.

Næste skridt bliver dels at få implementeret Verdens Anti Doping Kodeks, som også blev vedtaget på konferencen i København, dels at få vedtaget en juridisk bindende verdenskonvention mod doping, som regeringerne skal tilslutte sig inden Vinter-OL i Torino i 2006.

De seneste dages afsløringer af at Carl Lewis´ præstationer formentligt var skæmmet af dopingmisbrug, understreger bare vigtigheden af det internationale samarbejde og harmoniseringen af området. Men for mig tydeliggør sagen også vigtigheden af uafhængige nationale anti-doping agenturer, som ikke er dybt flettet sammen med idrætslige interesser og målsætninger. Der trænger tydeligvis til at blive ryddet op på den amerikanske idrætsscene, og mit håb er at USA´s engagement og forpligtigelser overfor WADA vil skubbe til hele denne proces.

Carl Lewis forsøger at dække sig ind bag påstanden ”jeg var bare én blandt mange” – men det er bare ikke godt nok – udøveren må og skal være ansvarlig for egne handlinger. Selvom der formentlig ikke er mulighed for at fratage ham medaljerne – så håber jeg for idrættens skyld at han afleverer dem selv – han har nemlig ikke fortjent dem mere.

På det hjemlige plan er der sket store fremskridt siden vi sidst uddelte dagens pris. Anti Doping Danmark har udarbejdet et omfattende oplysnings- og undervisningsmateriale om doping, som nu er stillet til rådighed for landets skoler.

Som det vist nok første sted i verden har Anti Doping Danmark indgået en aftale med en række af landets fitnesscentre om en informations- og kontrolordning, som vil sikre, at også den betydelige del af vore private træningsmiljøer, som fitnesscentrene udgør, bliver dopingfri.

Kampen mod doping kræver vilje, mange kræfter, mod og indsigt. Alle forudsætninger er til stede i de to arbejdsgrupper under Anti Doping Danmark, som i nu mere end tre år har leveret de afgørende bidrag til, at vi har kunnet holde Danmarks anti-doping-fane højt. Men også uden for denne kreds har vi idealister herhjemme – folk som af egen kraft har taget betydelige initiativer, der kan danne forbillede for andre i den daglig kamp mod doping. Det er til påskønnelse af sådanne initiativer at Anti Doping Prisen er indstiftet.

I år går prisen til en idrætsleder som til fulde har bevist, at han besidder det mod, den styrke og indlevelse det kræver at tænke og handle strategisk i en dopingsag, som man på forhånd er klar over vil vække stærke følelser i pressen og dermed i befolkningen.

Anti Doping Prisen 2002 går til lederen af håndboldklubben Århus GF, direktør Henrik Meller Jacobsen for hans håndtering af sagen om en af klubbens spillere.

Efter meddelelsen om at en af klubbens spillere var fundet positiv i en dopingtest, kontaktede Henrik Jacobsen spilleren med det formål at udfærdige en handlingsplan for denne og håndboldforbundet. Handlingsplanen omfattede fuld åbenhed om sagen, en offentlig fordømmelse af spillerens brug af doping samt en plan for spillerens fremtid.

I sagen bistod Henrik Jacobsen med stort mod pressen med fakta om dopingsagen. Han udviste styrke ved at tro på, at strategien om fuld åbenhed var den rigtige og han viste stor indfølelse ved i hele forløbet at inddrage spilleren både på det sportslige, det private og det menneskelige plan. Resultatet har været, at spilleren i dag har kunnet fortsætte sit civile arbejde, kunne følge sit miljø fra tilskuerpladsen og fået muligheden for at vende tilbage, når straffen er udstået.

Henrik Jacobsen vedkendte sig åbent eliteudøvernes særlige forpligtelse til at holde sig rene. Han er citeret for at have sagt: ”Det her sker i en voksenverden, hvor ligaspillerne også fungerer som rollemodel for børn og unge. Og så skal man have en straf, der kan mærkes”. Her værner Henrik Jacobsen om idrættens værdigrundlag ved ikke kun at fordømme brugen af doping, men også ved at udvise en forståelse for værdigrundlagets betydning for idrætten i fremtidens generationer af eliteudøvere.

Med overrækkelsen af denne check på 25.000 kr. vil jeg udtrykke vor store taknemmelighed for din indsats. For at du også kan have en erindring om prisen, når du har glædet dig ved at bruge beløbet følger der også et kunstværk med prisen. I år har vi valgt et værk udført i akryl på papir af billedkunstneren Troels Vørsel.

Tillykke med prisen.